Profiles

Saga Bendegard

Tjänstledig

View page in English
Arbetar vid Institutionen för svenska och flerspråkighet
E-post saga.bendegard@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D
Rum D 598
Postadress Institutionen för svenska och flerspråkighet 106 91 Stockholm

Om mig

Under läsåret 2018/2019 är jag föräldraledig.

Jag är lektor i översättningsvetenskap med inriktning mot svenskt fackspråk. Centrala områden i min forskning är och har varit översättningssociologi, institutionellt skrivande och språkvård samt terminologi.

Forskning

För närvarande deltar jag, tillsammans med Hans Landqvist (Göteborg), Nina Pilke och Niina Nissilä (Vasa), i ett forskningsprojekt som rör terminologiska frågor inom ramarna för Tekniska Nomenklaturcentralens (TNC) rundfrågeverksamhet. Denna verksamhet pågick under perioden 1941 - 1983 och innebar att TNC inhämtade synpunkter från externa experter. Materialet omfattar, utöver experternas synpunkter, även summeringar och rekommendationer från TNC. Inom projektet arbetar vi med flera olika forskningsfrågor. Mitt arbete utgår från ett översättningsperspektiv och rör frågan hur svenska termer diskuteras i relation till motsvarigheter på andra språk i ett antal utvalda rundfrågor.

 

Undervisning

Jag undervisar på kurser som rör bland annat textanalys, fackspråk och terminologi, översättningssociologi, översättningsteori, språkvård samt skriftlig och muntlig framställning. Jag handleder också uppsatser på grund- och avancerad nivå.

Senast uppdaterad: 2 april 2019

Bokmärk och dela Tipsa