Profiles

Sandra Karlsson. Foto: Niklas Björling.

Sandra Karlsson

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-120 762 12
E-post sandra.karlsson@buv.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 21A
Rum 451
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Doktorand

Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap

Sandra Karlsson är sedan 2014 doktorand i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning på barns rättigheter och flyktingbarns erfarenheter av rättighetsimplementering i Sverige.

Tidigare erfarenheter

Sandra har en master i mänskliga rättigheter och en kandidat i socialantropologi och har både teoretisk och praktisk erfarenhet av att arbeta med rättighetsfrågor och barnperspektiv. Sandra har bland annat arbetat med frågor som rör barns socioekonomiska förutsättningar, barn i utsatta livssituationer och jämlikhetsfrågor samt varit engagerad i asylsökande barnfamiljer situation i Sverige. Sandra är även medförfattare till en grundbok i mänskliga rättigheter och har skrivit delar av en rapport till FN om jämställdhet och kvinnors rättigheter. Utöver detta har Sandra som leamot i Nätverket för Barnkonventionen arbetat med fokusgrupper för barn för att lyfta barns upplevelser av rättigheter i Sverige samt föreläst om Barnkonventionen i olika sammanhang.

Undervisning

Barns uppväxtvillkor och socioekonomisk utsatthet inom Förskollärarprogrammet, handledning av självständigt arbete.

Forskning

Avhandlingsprojekt

Forskningsprojekt: Sociala rättigheter för asylsökande barn

Avhandlingens arbetstitel: En studie om välbefinnande från ett barnrättsperspektiv- barns sociala rättigheter under flyktingmottagandet i Sverige

Det övergripande syftet med avhandlingsprojektet är att undersöka tillgången till sociala rättigheter för de barn som befinner sig i det svenska mottagningssystemet för flyktingfamiljer. Projekt tar sin utgångspunkt i ett barnrättsperspektiv med fokus på barnens egna upplevelser av tillgången till och uppfyllelsen av rättigheter i förhållande till skola, boende och hälsofrämjande insatser. Studien är kvalitativ och kommer att ha en etnografisk ansats med en variation av metoder som delvis utvecklas tillsammans med deltagarna under studiens gång. Studien antar ett barncentrerat och rättighetsbaserat deltagarperspektiv. Resultaten kommar att presenteras i en sammanläggningsavhandling med tre delstudier som beräknas vara kl 2019.

Huvudhandledare: Mats Trondman

Handledare: Nihad Bunar

Ämne: Barn- och ungdomsvetenskap, ungdomar, etnicitet och migration

ForskningsområdeBarn- och ungdomar i utsatta livssituationer

Publikationer i urval

Hansén, J (red), Karlsson, S, Massarsch, A, Robertsson, L & Strand. U. (2010). Människorätt: Grundbok om mänskliga rättigheter. Premiss förlag. 9789185343935

Bidrag i "Vad gör regeringen för kvinnors rättigheter? En uppföljnings av FN:s kvinnokommittés rekommendationer". Rapport på uppdrag av Sveriges Kvinnolobby.

Senast uppdaterad: 3 juni 2019

Bokmärk och dela Tipsa