Stockholms universitet logo, länk till startsida

Willmar SauterProfessor emeritus

Om mig

Willmar Sauter är professor i teatervetenskap sedan 1992. Hans forskning spänner över ett antal olika områden. Till en början inriktades den på politisk teater, först i boken Brecht i Sverige (1978) och sedan i avhandlingen om svensk teater under 1930- och 40-talen, Theater als Widerstand (1979). Under det närmast följande decenniet stod publik- och receptionsforskning i centrum, publicerat bl.a. i böckerna Teaterögon (1986) och Braaavo! (1987). Han har även skrivit åtskilligt om teaterns historia i Sverige, från bronsåldern och medeltiden till Strindbergs Intima Teatern och 1960-talets Happenings – till en del sammanfattat i översiktsboken Teater i Sverige (2004, tillsammans med Lena Hammergren, Karin Helander och Tiina Rosenberg). Johannes Mesenius drama Disa från 1611 utgavs med kommentarer och förklaringar (1989). Hans teoretiska intresse för teater som händelse finns dokumenterat i böckerna Understanding Theatre (1995), The Theatrical Event (2000) och Eventness (2006/2008). Sin forskning om 1700-talets teater och i synnerhet Drottningholmsteatern publicerades i The Theatre of Drottningholm - Then and Now (2014, tills. med David Wiles). Han har också skrivit en kort historik över sitt ämnes historia i Changing Perspectives - 70 years of Theatre Studies at Stockholm University (2916).Hans senaste publikation är Aesthetics of Presence: Philosophical and Practical Reconsiderations (2021).

Willmar Sauter har varit president av International Federation for Theatre Research (IFTR/FIRT) mellan 1991 och 1995 och under åren 1996 till 2002 har han varit dekan för humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Åren 2006 till 2012 var han ordförande i styrgruppen för Forskarskolan i estetiska vetenskaper. Sedan 2012 har han som professor emeritus engagerat sig i flera av institutionens projekt, bland annat Förmodernitet på scen och Brytningspunkt och kontinuitet.För närvarande arbetar han med projektet Jiddischteater – i Sverige, i världen.

Forskningsprojekt