Profiles

sarabp17

Sara Backman Prytz

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-120 765 55
E-post sara.backman.prytz@buv.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 21A
Rum 316
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Lektor, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning

Jag är Legitimerad gymnasielärare i svenska och historia samt fil. mag. i litteraturvetenskap. Jag disputerade 2014 i ämnet utbildningssociologi. Jag sitter också i styrelsen i Föreningen för svensk undervisningshistoria och är redaktionsmedlem i tidskriften Vägval i skolans historia.

Undervisning

Jag undervisar på förskollärarprogrammet.

Forskning

Min forskning handlar om utbildningshistoria, men även om barn- och ungdomshistoria. I min avhandling analyserade jag könsideal hos ungdomar under det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet. Jag kunde visa att flickor var mer progressiva och mer positivt inställda till t.ex. jämställdhet mellan könen och det moderna samhället. Skillnader mellan flickor och pojkar i olika skolformer är ett av mina stora forskningsintressen. När det gäller barn- och ungdomshistoria är jag särskilt intresserad av att titta på källmaterial som historiens barn själva har producerat. Barns uppsatser, teckningar, tidningar och brev är exempel på sådant som kan ge oss en större förståelse för hur barn har haft det i historien.

Senast uppdaterad: 15 oktober 2020

Bokmärk och dela Tipsa