Profiles

reinhold_schuch1

Reinhold Schuch

Professor emeritus

View page in English
Arbetar vid Fysikum
E-post schuch@fysik.su.se
Besöksadress Roslagstullsbacken 21 C, plan 4, Albano
Rum C4:1003
Postadress AlbaNova universitetscentrum, Fysikum 106 91 Stockholm

Om mig

Mina forskningsintressen berör kvantdynamiska fenomen i atomära flerpartikel system, genom att avslöja dem i atomstruktur och kollisioner. Experimentella studier görs med fotoner, elektroner, joner och atomer som reagerar med atomer, molekyler, och ytor. Dynamiken i de atomära processerna styrs av kollisionsenergin som vi varierar från meV till GeV. Starka dynamiska effekter blir synliga i energetiska atomära kollisioner, dessa ger tillgång till anslående mångpartikelfenomen. Vi undersöker också rekombination av kalla, fria elektroner med lagrade joner, och i dessa spridningsexperiment når vi en noggrannhet liknande den vid traditionell fotonspektroskopi. Vi inducera rekombination genom starka laserfält. En annan experimentell aktivitet avser bildandet av 'ihåliga atomer' i långsamma, mycket högt laddade joner som växelverkar med atomer och ytor. Under utvecklingen av dessa tekniker fann vi häpnadsväckande möjligheter att vägleda joner genom nanostora kapillärer. En extremt hög precision uppnås vid mätning atommassan med joner lagrad i vila i en Penning fälla. Vi utvecklade metodens noggrannheten med en storleksordning genom användning av högt laddade joner. Studierna är motiverade i första hand av fundamentalla frågeställningar, som spänner från neutrino massan till Halo kärnor och atomfysik.

Senast uppdaterad: 14 februari 2018

Bokmärk och dela Tipsa