Profiles

SL

Sebastian Larsson

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer
E-post sebastian.larsson@ekohist.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 A, plan 9
Rum A 908
Postadress Ekonomisk-historiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Sebastian Larsson forskar och undervisar i Internationella Relationer vid Institutionen för Ekonomisk Historia och Internationella Relationer, Stockholms Universitet. 

Sebastian disputerade år 2019 vid Department of War Studies, King's College London. Hans forskning rör sig huvudsakligen inom områdena kritiska säkerhets- och militärstudier samt internationell politisk sociologi. Forskningsintressen innefattar säkerhetspraktiker och teknologi, försvarsindustrier och gränshantering inom EU, övervakning, sociologisk teori, genuskritiska perspektiv, med mera.

Sebastian har varit gästforskare inom transnationella nätverk som SOURCE (EU FP7) och NordSTEVA (Nordiska Rådet). Han vann EISA:s Best Graduate Paper Award 2016 för sin essä 'The Last Resort: Sheltering Practices and the Dispositif of Disastrous Futures'. 

Publikationer i urval:

(Kommande 2020) 'The Civil Paradox: Swedish Arms Production and Export and the Role of Emerging Technologies'. International Journal of Migration and Border Studies.

(Kommande 2020) Nordic Societal Security: Convergence and Divergence (red. med Mark Rhinard).

(2019) In the Name of Society: The Branding of Swedish Civil Security Technologies and their Exclusionary Effects. PhD Thesis, King's College London (available here). 

(2017) 'A First Line of Defence? Vigilant Surveillance, Participatory Policing and the Reporting of "Suspicious" Activity'. Surveillance & Society, 15(1): 94-107.

 

Undervisning

  • Introduktion till Internationella Relationer
  • Internationell säkerhet
  • Genus och global politisk ekonomi
  • Kvalitativa metoder inom IR
  • Masteruppsatshandledning

Senast uppdaterad: 3 mars 2020

Bokmärk och dela Tipsa