Stockholms universitet logo, länk till startsida

Sofia EngmanFöreståndare

Om mig

Jag arbetar som föreståndare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk och har därmed det övergripande ansvaret för verksamhetens arbete med att förbättra förutsättningarna för flerspråkiga elevers/studerandes lärande av svenska som andraspråk och andra ämnen, från förskola till vuxenutbildning.

Kontakta mig om du är intresserad av kompetensutveckling för ledning och lärare/pedagoger i din kommun eller på din skola.

 

Min utbildning och erfarenhet

Jag är legitimerad ämneslärare i svenska som andraspråk och svenska och har arbetet i grundskolan och som lärarutbildare. Under flera år var jag projektledare för Nationella proven för sfi och jag har också arbetat med framtagning av Bygga svenska, ett stödmaterial för bedömning av nyanlända elevers språkutveckling.