Profiles

Sofia Grunditz

Sofia Grunditz

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-120 762 79
E-post sofia.grunditz@buv.su.se
Besöksadress Frescati Hagväg 16b
Rum 236
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Doktorand

Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning

Undervisning

Undervisar i kurser om lek, utforskande, naturvetenskap, barns utveckling, förskolans historia, VFU och handleder examensarbeten i förskollärarprogrammet.

Nätverk och grupper

  • Utbildningshistoriska nätverket http://utbildningshistoria.se/
  • BaTiR- Barndom i tid och rum
  • CLIP (Studies in Childhood, Learning and Identities as Interactive Practices) Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Uppsala universitet
  • Barn och barndomsnätverket

Forskning

Avhandlingsprojekt

Forskningsprojekt: Vilan och barns sovande i förskolan under 1900- och 2000-talet: Visuella etnografier i förskola och arkiv

Det syftar till att fördjupa och utvidga licentiatavhandling ”Små barns sociala liv på vilan : Om deltagande och ordningsskapande i förskolan (Grunditz, 2013) som skrevs inom:

Nationell forskarskola för förskollärare, Stockholm, Uppsala och Umeå: Globalisering, literacy och utforskande lärprocesser: förskolebarns språk, läsande, skrivande och matematiserande. Med placering på Uppsala universitet inom forskningsmiljön CLIP (Studies in Childhood, Learning and Identities as Interactive Practices) Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Uppsala universitet

 

 

Senast uppdaterad: 21 januari 2019

Bokmärk och dela Tipsa