Profiles

Stina Haase, fotograf: Ingmarie Andersson

Stina Haase

Koordinator

View page in English
Arbetar vid Samverkansavdelningen
Telefon 08-120 762 51
E-post stina.haase@su.se
Besöksadress Bloms paviljong, Svante Arrhenius väg, 26
Rum 109
Postadress Sektionen för externa relationer 106 91 Stockholm

Om mig

Uppdraget som Arbetsmarknadskoordinator på Samverkansavdelningen innebär att skapa värdefulla arbetslivskontakter samt kunskaper om arbetsmarknaden för deltagarna på programmet Korta vägen. I många fall innebär det att samverka med företag och organisationer om praktikplatser men även andra aktiviteter, t ex studiebesök och gästföreläsningar, är populära.

Korta vägen är en arbetsmarknadsutbildning som riktar sig till akademiker med utländsk bakgrund. Utbildningen levereras på uppdrag av Arbetsförmedlingen och syftet är att tillvarata kompetenser och korta vägen till den svenska arbetsmarknaden. Vi erbjuder karriärvägledning, utbildning och praktik till deltagarna.

Senast uppdaterad: 27 november 2018

Bokmärk och dela Tipsa