Profiles

Bild av Shahram Mansoory Foto: Clément Morin

Shahram Mansoory

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-120 762 13
E-post shahram.mansoory@buv.su.se
Besöksadress Frescati Hagväg 24
Rum 403
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Doktorand

Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap

Forskning

Nyckelord

Positiv ungdomsutveckling, ungas välmående, föräldraskap, faderskap.

Jag har sedan tidigare en masterexamen i psykologi. I mitt examensarbete Exploring global identity in emerging adults utforskade jag unga vuxnas tankar om innebörden av global identitet. Jag är dessutom medförfattare till följande två vetenskapliga artiklar:

  1. Ferrer-Wreder, L., Sundell, K., & Mansoory, S. (2012). Tinkering with perfection: Theory development in the intervention cultural adaptation field. Child and Youth Care Forum, 41(2), 149–171. https://doi.org/10.1007/s10566-011-9162-6

  2. Ferrer-Wreder, L., Trost, K., Lorente, C. C., & Mansoory, S. (2012). Personal and ethnic identity in Swedish adolescents and emerging adults. New Directions for Child and Adolescent Development, 2012(138), 61–86. https://doi.org/10.1002/cad.20022

Forskning och forskningsintressen

Positiv ungdomsutveckling är ett forskningsfält som söker förstå de faktorer som främjar ungas välmående och framåtskridande. Forskning pekar bland annat på att relationen till föräldrar är viktiga för ungdomar. Till exempel visar en del studier att graden av upplevd värme från föräldrar är kopplat till ungdomars välmående.

Däremot är positiv ungdomsutveckling oftast teoretiserad av akademiker. Ett fåtal studier har dock utforskat Nordamerikanska ungdomars och föräldrars, främst mödrars, perspektiv på ämnet. Vi vet därmed ännu mindre om fäders föreställningar om positiv ungdomsutveckling. Det saknas dessutom kunskap om sambandet mellan föräldrars föreställningar om ungdomars utveckling och ungdomars upplevelse av föräldrars uppförande (t.ex. i form av värme och stöd) och deras egna välmående över tid.

Mitt forskningsintresse inom ramen för min avhandling är därför att studera just detta samband bland ungdomar och föräldrar i Sverige, genom att kombinera kvalitativ och kvantitativ forskningsmetodik. Min avhandling kommer att utgöra en sammanläggning av minst tre studier. Min första studie är en tematisk analys av svenska fäders beskrivningar av positiv ungdomsutveckling. Mitt avhandlingsprojekt Positiv ungdomsutveckling omfattas av det nationella forskningsprojektetet KUPOL (Kunskap om Ungas Psykiska hälsa och Lärande).

 

Avhandlingsprojekt

Forskningsprojekt: Positiv ungdomsutveckling

Ämne: Barn- och ungdomsvetenskap

Huvudhandledare: Kari Trost

Handledare: Ann-Christin Cederborg

Senast uppdaterad: 22 februari 2018

Bokmärk och dela Tipsa