Profiles

Shahram Mansoory

Shahram Mansoory

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-120 762 13
E-post shahram.mansoory@buv.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 21A
Rum 456
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Doktorand

Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap

Forskning

Nyckelord

Ungdomars välbefinnande, föräldraskap

I mina senaste två studier - Swedish mothers’ perceptions of youth well-being: Understanding beliefs and behaviours samt Youth well-being contextualized: Perceptions of Swedish fathers - utforskar jag olika teman om ungdomars välbefinnande utifrån svenska mödrars respektive fäders beskrivningar. 

Jag har sedan tidigare en masterexamen i psykologi. I mitt examensarbete Exploring global identity in emerging adults utforskade jag unga vuxnas tankar om innebörden av global identitet. Jag är dessutom medförfattare till följande  vetenskapliga artiklar:

Tinkering with perfection: Theory development in the intervention cultural adaptation field

Personal and ethnic identity in Swedish adolescents and emerging adults

Forskning och forskningsintressen

Mitt forskningsintresse kretsar kring ungdomars välbefinnande och att bidra till kunskap om de faktorer som främjar ungdomars välmående och framåtskridande. Forskning pekar bland annat på att relationen till föräldrar är viktiga för ungdomar. Till exempel visar en del studier att graden av upplevd värme från föräldrar är kopplat till ungdomars välmående.

Däremot är ungdomars välmående oftast teoretiserad av akademiker. Ett fåtal studier har dock utforskat Nordamerikanska ungdomars och föräldrars, främst mödrars, perspektiv på ungas välmående. Vi vet därmed ännu mindre om fäders föreställningar om ungas välmående. Det saknas dessutom kunskap om sambandet mellan föräldrars föreställningar om ungdomars välmående och ungdomars upplevelse av föräldrars uppförande (t.ex. i form av värme och stöd) och deras egna välmående över tid.

Mitt forskningsintresse inom ramen för min avhandling är därför att studera just detta samband bland ungdomar och föräldrar i Sverige, genom att kombinera kvalitativ och kvantitativ forskningsmetodik. Min avhandling kommer att utgöra en sammanläggning av minst tre studier. Youth well-being contextualized: Perceptions of Swedish fathers är publikationen av min första studie, en tematisk analys av svenska fäders beskrivningar av ungas välmående. I min andra studie - Swedish mothers’ perceptions of youth well-being: Understanding beliefs and behaviours - undersöker jag med hjälp av både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder olika teman om ungdomars välbefinnande utifrån svenska mödrars beskrivningar och huruvida dessa varierar i relation till demografiska faktorer eller förhållandet mellan mödrar och ungdomar.

Mitt avhandlingsprojekt Positiv ungdomsutveckling omfattas av det nationella forskningsprojektet KUPOL (Kunskap om Ungas Psykiska hälsa och Lärande).

Avhandlingsprojekt

Forskningsprojekt: Positiv ungdomsutveckling

Ämne: Barn- och ungdomsvetenskap

Huvudhandledare: Kari Trost

Handledare: Ann-Christin Cederborg

Senast uppdaterad: 17 januari 2021

Bokmärk och dela Tipsa