Profiles

Teresa Simon Almendal

Teresa Simon Almendal

Professor, Prodekan

View page in English
Arbetar vid Juridiska institutionen
Telefon 08-16 23 67
E-post teresa.simon-almendal@juridicum.su.se
Besöksadress Huvudbiblioteket plan 6, Universitetsvägen 10
Rum SCCL 660b
Postadress Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Min forskning har huvudsakligen gällt det straffria och det straffbara området med avseende på mer komplicerade skatteanpassade transaktioner och skattebrott (avhandling 2005) och de interdisciplinära frågeställningar som följer på denna problematik. Framförallt har olika processuella och bevisrättsliga frågeställningar studerats. För närvarande bedriver jag forskning om så kallat företrädaransvar, det vill säga personligt betalningsansvar för ägarledda bolags obetalda skatter.

Vidare är jag ansvarig för forskningsavdelningen för skatterätt vid Stockholm Centre for Commercial Law och undervisar på grundkursen i skatterätt och på specialkurserna i företagsbeskattning och skattejuridisk metod samt på specialkurserna i civil- och straffprocess.

Senast uppdaterad: 11 december 2019

Bokmärk och dela Tipsa