Profiles

Signe Svallfors fall 2019

Signe Svallfors

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Sociologiska institutionen
Telefon 08-16 31 33
E-post signe.svallfors@sociology.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 B, plan 8
Rum B 877
Postadress Sociologiska institutionen, Demografiska avdelningen 106 91 Stockholm

Om mig

Signe Svallfors är doktorand i sociologisk demografi vid sociologiska institutionen, Stockholms universitet.

I sin forskning studerar Svallfors hur lokalt våld i Colombias väpnade konflikt har format kvinnors reproduktiva autonomi och jämställdhet. Hon kombinerar material från tre källor: information om lokalt konfliktrelaterat våld, enkätdata på mikronivå, samt expertintervjuer med representanter för civilsamhällesorganisationer. Forskningen syftar till att fylla kunskapsluckor om hälsoutfall i krig, eller hur väpnad konflikt som kontext påverkar enskilda kvinnor. Ämnena som studeras är, bland annat, preventivmedelsanvändning, mödrahälsa och graviditetsutfall, genusbaserat våld, barnlängtan, och tillgång till reproduktiv hälsovård.

Under vårterminen 2020 var Svallfors gästdoktorand vid Department of Population and Family Health, Columbia University Mailman School of Public Health.

Svallfors undervisar på kurserna Kvantitativ analys samt Grundläggande sociologi.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2019. Signe Svallfors, Sunnee Billingsley. Studies in family planning 50 (2), 87-112

    This study explores how armed conflict relates to contraceptive use in Colombia, combining data from the Uppsala Conflict Data Program and Demographic and Health Surveys 1990-2016. Our study is the first systematic effort to investigate whether and how violent conflict influences women's contraceptive use, using nationally representative data across all stages of women's reproductive careers. With fixed effects linear probability models, we adjust for location-specific cultural, social, and economic differences. The results show that although modern contraceptive use increased over time, it declined according to conflict intensity across location and time. We find no evidence that this relationship varied across socioeconomic groups. Increased fertility demand appears to explain a small portion of this relationship, potentially reflecting uncertainty about losing a partner, but conflict may also result in lack of access to contraceptive goods and services.

Visa alla publikationer av Signe Svallfors vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 10 december 2020

Bokmärk och dela Tipsa