Profiles

Sophie Yvert-Hamon

Sophie Yvert Hamon

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Romanska och klassiska institutionen
E-post sophie.yvert-hamon@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 B, plan 4 och 5 samt 10 C plan 5
Rum B 467
Postadress Romanska och klassiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

2013: Magisterexamen i franska, Stockholms Universitet.

2010: Lärarexamen för gymnasieskolan (inriktning historia, specialisering franska), Högskolan Dalarna.

2002: Diplôme d'Études Universitaires Générales de Lettres et Langues, spécialisation Anglais (2 år som motsvarar i huvudsak svensk högskoleexamen i engelska), Université François Rabelais, Tours, Frankrike.

1999: Maîtrise d'Histoire (4 år som motsvarar i huvudsak svensk magisterexamen med ämnesdjup. Huvudämnet är historia.), Centre d’Études Supérieures de la Renaissance, Université François Rabelais, Tours, Frankrike.

Forskning

  • Med inriktning mot lingvistik/diskursanalys, studerar jag tidigmoderna texter (1500- och 1600-talet). Min forskning är orienterad mot relationerna mellan den katolska majoriteten och den protestantiska minoriteten i dåvarande Frankrike, med fokus på publikationer inom teologi. Mitt projekt går ut på att studera ethos, ”samspelet med den Andre”, och argumentationen i religiösa kontroverser mellan den reformerta teologen Philippe Duplessis-Mornay och hans katolska motståndare. Jag analyserar bland annat användningen av personliga pronomen i olika texter av Duplessis-Mornay, såväl längre verk som kortare texter.
  • Min magisteruppsats i historia (1999) har titeln: Genèse d'un ouvrage de controverse religieuse: une étude des citations du Traité de l'Eucharistie de Philippe Duplessis-Mornay (Uppkomsten av en religiös kontrovers - en studie av citaten i Philippe Duplessis-Mornays traktat om nattvarden). I den studien undersökte jag hur man bygger upp en teologisk text och använder citat i syfte att övertala läsaren. Trots att studiens ram var historia använde jag metoder hämtade från diskursanalys och textlingvistik. Jag studerade systematiskt användningen av citat: varje citat analyserades både individuellt och i relation till de andra samt till texten i stort. Korpusen omfattade första kapitlet av Duplessis-Mornays traktat om nattvarden (1604).
  • Min magisteruppsats i fransk språkvetenskap (2013) var mer renodlat diskursanalytisk. Titeln är: Ethos et représentation de l’Autre dans le discours de controverse religieuse de Philippe Duplessis-Mornay. Étude de l’emploi des pronoms dans la préface de deux éditions du Traité de l’eucharistie (1598/1604). I den studien undersökte jag hur användningen av personliga pronomen avspeglar och bidrar till skapandet av Duplessis-Mornays ethos samt definierar den Andres status (den Andre kan omfatta läsaren och/eller andra personer). Jag gjorde en jämförelse av förorden till två olika upplagor av Duplessis-Mornays traktat om nattvarden (1598 och 1604).
  • Att arbeta med äldre texter förutsätter en reflexion kring texternas produktions- och spridningsvillkor samt tillgänglighet av dessa källor/materialet idag. Därför intresserar jag mig för materialbibliografi (bibliographie materielle på franska) dvs. relationen mellan texten och dess materiella medium. I en mindre uppsats (1999) analyserade jag 18 exemplar av Duplessis-Mornays traktat om nattvarden (sex olika upplagor mellan 1598 och 1604): dess omslag, format, utgåva, tryckning, samt vilka tryckare och bokförläggare bidrog till att skapa böckerna.
  • För övrigt intresserar jag mig för språkdidaktik. Mitt lärarexamensarbete (2010) har som titel: Le Petit Prince på franska. En undersökning om att läsa litteratur inom moderna språk, franska, på grundskola senare år. I den studien fokuserade jag bland annat på andraspråkinlärning och lässtrategier. Dessutom reflekterade jag över hur ämnesövergripande aktiviteter främjar lärande.

 

Senast uppdaterad: 18 februari 2020

Bokmärk och dela Tipsa