Profiles

Sofia Iaffa

Sofia Iaffa Nylén

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
Telefon 08-16 44 80
E-post sofia.iaffa.nylen@littvet.su.se
Besöksadress Frescativägen 22B-26
Rum 107
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Född 1991. Magisterexamen i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Har även studerat idéhistoria, franska och matematik. Doktorand i litteraturvetenskap sedan september 2017. 

Inom litteraturvetenskapen har jag specialiserat mig mot modern litteratur (1900-tal), huvudsakligen spanskspråkig och katalansk litteratur skriven i exil.

Forskning

Avhandlingsprojektet behandlar spanskspråkig prosa, främst noveller, av latinamerikanska författare som verkat i exil under 1900-talets senare hälft. Jag intresserar mig för hur litterära verksamheter påverkas av och produceras genom förföljelse, flykt och censur samt hur dessa fenomen gestaltas i litterära texter. Utifrån en diskussion kring exilen, som politisk och fysisk verklighet för författarna men också som teoretiskt och litterärt grepp, ämnar jag studera prosan hos empelvis Cristina Feijóo, Cristina Peri Rossi, Griselda Gambaro med flera. Denna litteratur aktualiserar bland annat frågor kring litterär politisk aktivism, flerspråkighet, minne och rasism och iscensätter på olika sätt den period i historien då diktaturerna i Latinamerika under 1970-80-talen tvingade ett stort antal människor att gå i exil, inte minst till Sverige. 

 

Handledare

Frida Beckman, Anna Jörngården

 

Intresseområden

latinamerikansk litteratur, novellformen (el cuento), litteratursociologi, exil, censur, kritisk teori, intersektionalitet, decolonial theory

 

Publikationer

Som på film, översättning av novellen Como en las películas (1995) av Cristina Feijóo i Karavan nr. 2 2018

"Nödvändigheten att vittna och viljan att tala om annat", artikel i Karavan nr. 2 2018

“My Insides Were Like a House”: A Study of Body and Space in Mercè Rodoreda’s La Placa del Diamant, fil.mag. (Stockholms universitet 2016) 

"Talande motstånd" - tystnad, talan och våld i Griselda Gambaros Ganarse la muerte (1976) i Ordkonst 01-06-2014

 

Senast uppdaterad: 21 november 2018

Bokmärk och dela Tipsa