Profiles

Sofia Iaffa

Sofia Iaffa Nylén

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
Telefon 08-16 44 80
E-post sofia.iaffa.nylen@littvet.su.se
Besöksadress Frescativägen 22B-26
Rum A 107
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Magisterexamen i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet 2016. Har även studerat idéhistoria, franska och italienska. Doktorand i litteraturvetenskap vid samma lärosäte sedan september 2017. 

I mina tidigare studier har jag specialiserat mig mot modern litteratur (1900-tal), huvudsakligen spanskspråkig och katalansk litteratur skriven i exil.

Undervisning

Jag håller föreläsningar och leder seminarier på delkursen "Litteraturens villkor" (7,5hp) på grundkursen i litteraturvetenskap. 

Forskning

Mitt avhandlingsprojekt behandlar latinamerikansk spanskspråkig litteratur (1900-tal) som på olika sätt är villkorad av exil och migration. Jag intresserar mig för hur litterära verksamheter påverkas av och produceras genom förföljelse, flykt och censur samt hur dessa fenomen gestaltas i litterära texter. Mer konkret studerar jag hur subjekt (i exil) skrivs fram i texter av Luisa Valenzuela (Argentina), Cristina Peri Rossi (Uruguay), Gloria Gervitz (Mexiko) m.fl. genom relationen mellan stasis/instängdhet och rörelse/gränsöverskridande - till såväl form som innehåll. Denna litteratur aktualiserar även bland annat frågor kring flerspråkighet, minne/glömska och rasism och iscensätter på olika sätt de omfattande och i många fall våldsamma perioder av migration och politisk instabilitet som präglat den amerikanska kontinentens och Europas (sammanvävda) historia. 

Handledare

Frida Beckman, Anna Jörngården

 

Intresseområden

latinamerikansk litteratur, litteratursociologi, Luisa Valenzuela, Cristina Peri Rossi, Gloria Gervitz, exil, migration, litterärt subjektsskapande, kritisk teori, postkolonial teori, intersektionalitet

 

Konferenser

«Vida cotidiana y subjetividad en los cuentos de Luisa Valenzuela», International conference on Literature and Exile, Tarragona, oktober 2019

"Hushåll och fängelser - gestalningar av vardagen i Argentinsk litteratur skriven under diktaturen 1976-83", CEMFOR, Uppsala, maj 2019

"‘I don’t know, she says that she leaves because of poverty’: Political exile forming and disrupting identities in Cristina Feijóo’s Cómo en las Películas (1995)", Transnational Performativities: Performing Identities in a Global Context (symposium), Stockholm, maj 2018

 

Publikationer

Som på film, översättning av novellen Como en las películas (1995) av Cristina Feijóo i Karavan nr. 2 2018

"Nödvändigheten att vittna och viljan att tala om annat", artikel i Karavan nr. 2 2018

“My Insides Were Like a House”: A Study of Body and Space in Mercè Rodoreda’s La Placa del Diamant, fil.mag. (Stockholms universitet 2016) 

"Talande motstånd" - tystnad, talan och våld i Griselda Gambaros Ganarse la muerte (1976) i Ordkonst 01-06-2014

 

Senast uppdaterad: 9 juli 2020

Bokmärk och dela Tipsa