Profiles

Sofia Iaffa

Sofia Iaffa Nylén

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
Telefon 08-16 44 80
E-post sofia.iaffa.nylen@littvet.su.se
Besöksadress Frescativägen 22B-26
Rum 107
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Magisterexamen i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet 2016. Har även studerat idéhistoria, franska och italienska. Doktorand i litteraturvetenskap vid samma lärosäte sedan september 2017. 

I mina tidigare studier har jag specialiserat mig mot modern litteratur (1900-tal), huvudsakligen spanskspråkig och katalansk litteratur skriven i exil.

Forskning

Mitt avhandlingsprojekt behandlar latinamerikansk spanskspråkig litteratur (1900-tal) som på olika sätt är villkorad av exil och migration. Jag intresserar mig för hur litterära verksamheter påverkas av och produceras genom förföljelse, flykt och censur, hur dessa fenomen gestaltas i litterära texter samt vad det får för effekter i konstruktionen av litterära subjekt. Mer konkret studerar jag hur subjekt (i exil) skrivs fram i texter av Luisa Valenzuela (Argentina), Cristina Peri Rossi (Uruguay), Gloria Gervitz (Mexiko) m.fl. genom relationen mellan stasis/instängdhet och rörelse/gränsöverskridande - till såväl form som innehåll. Denna litteratur aktualiserar även bland annat frågor kring flerspråkighet, minne/glömska och rasism och iscensätter på olika sätt de omfattande och i många fall våldsamma perioder av migration, diktatur och flykt som präglat Latinamerikas historia. 

 

Handledare

Frida Beckman, Anna Jörngården

 

Intresseområden

latinamerikansk litteratur, litteratursociologi, Luisa Valenzuela, Cristina Peri Rossi, Gloria Gervitz, exil, migration, litterärt subjektsskapande, kritisk teori, intersektionalitet, postkolonial teori

 

Publikationer

Som på film, översättning av novellen Como en las películas (1995) av Cristina Feijóo i Karavan nr. 2 2018

"Nödvändigheten att vittna och viljan att tala om annat", artikel i Karavan nr. 2 2018

“My Insides Were Like a House”: A Study of Body and Space in Mercè Rodoreda’s La Placa del Diamant, fil.mag. (Stockholms universitet 2016) 

"Talande motstånd" - tystnad, talan och våld i Griselda Gambaros Ganarse la muerte (1976) i Ordkonst 01-06-2014

 

Senast uppdaterad: 17 september 2019

Bokmärk och dela Tipsa