Profiles

Sofi Johansson

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Kulturgeografiska institutionen
E-post sofi.johansson@humangeo.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 8
Postadress Kulturgeografiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är PhD student i kulturgeografi vid Kulturgeografiska Institutionen vid Stockholms Universitet. 

Forskningsfokues: Rädsla för brott/trygghet; grannskapseffekter; GIS; digitalisering; kvantitativ analys

Senast uppdaterad: 5 maj 2021

Bokmärk och dela Tipsa