Profiles

Kerstin A-C Stenius

Gästprofessor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för folkhälsovetenskap
E-post kerstin.stenius@su.se
Besöksadress Sveavägen 160, Sveaplan
Rum 361
Postadress Institutionen för folkhälsovetenskap 106 91 Stockholm

Om mig

Kerstin Stenius är fil.dr i socialt arbete och docent vid Helsingfors universitet. Hon är också anknuten till Nordens välfärdscenter i Helsingfors  och Institutet för hälsa och välfärd i Finland. Stenius har varit aktiv i flera internationella organisationer på alkohol-, drog – och beroendeområdet och är för närvarande styrelsemedlem i ICARA (International Confederation of ATOD Research Associations).

Stenius har forskat på deltid vid SoRAD sedan år 2000. Hon var gästprofessor där åren 2008-2012. Stenius har forskat i missbruksvården som vårdsystem, både historiskt och idag och med komparativa ansatser. De senaste projekten  har rört valfrihetens betydelse för personer med missbruksproblem (i ett projekt lett av forskare vid Ersta-Sköndal); lokal missbruksvård i Norden (ett forsknings- och utvecklingsprojekt som letts från Nordens välfärdscenter Finland) samt betydelsen av integrering av mentalvård och missbruksvård för missbruksproblemens definitioner och den vård som erbjuds (projektet var placerat vid Institutet för hälsa och välfärd i Finland). Styrningen av upphandling av missbruksvård i Norden och upphandlingens praktik är ett pågående forskningsintresse. Stenius är medarbetare i Jessicas Storbjörks projekt ”Fördelar, spänningar och motsägelsefulla incitament i välfärdssystemet: New Public Management i svensk missbruks- och beroendevård”.

Stenius var länge chefredaktör för Nordic Studies on Alcohol and Drugs. Hon är medredaktör för en lärobok om vetenskaplig publicering, ” Publishing Addiction Science. A guide for the perplexed”.    Boken riktar sig främst till yngre forskare på substans- och beroendeforskningens område. Den tredje upplagan av läroboken publicerades år 2017 . Boken finns gratis för nedladdning på https://www.ubiquitypress.com/site/books/10.5334/bbd/.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2016. Kerstin Stenius. The international journal of alcohol and drug research 5 (1), 9-10

    Scientific journals are crucial for a critical and open exchange of new research findings and as guardians of the quality of science. Today, as policy makers increasingly justify decision-making with references to scientific evidence, and research articles form the basis for evidence for specific measures, journals also have an indirect responsibility for how political decisions will be shaped.

  • 2011. Kerstin Stenius. Addiction 106 (12), 2070-2071
Visa alla publikationer av Kerstin A-C Stenius vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 2 december 2018

Bokmärk och dela Tipsa