Stockholms universitet

Michael TåhlinProfessor

Om mig

Michael Tåhlin är professor i sociologi vid Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet. Han leder de svenska levnadsnivåundersökningarna (LNU), tillsammans med Carina Mood. I sin forskning har han främst analyserat hur ojämlikhet i arbetslivet uppstår och förändras. Hans publikationer berör ämnen som klassteori, arbetsinnehåll, lönebildning, matchningen mellan individers utbildning och jobbens kvalifikationsnivå, individers utvecklingsmöjligheter i arbetslivet, samspelet mellan arbetsförhållanden och hälsa, och hur globalisering, recessioner och teknologisk omvandling påverkar arbetsmarknaden i olika länder. Han är ledamot av redaktionsråden för European Sociological Review och Social Forces samt av insynsrådet för den nyligen inrättade Myndigheten för Arbetsmiljökunskap (MYNAK).

 

Google scholar: http://scholar.google.se/citations?user=yOETyyMAAAAJ&hl=en

 

Medverkan i ny bok om arbetslivets utveckling i Sverige: Arbete och välfärd, red. Åke Sandberg, Studentlitteratur 2019: https://www.studentlitteratur.se/?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=nyhetsbrev#9789144116310/Arbete+&+välfärd

Forskningsprojekt