Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tania Al SaadiUniversitetslektor

Om mig

Jag är lektor i arabiska i avdelning på Mellanösternstudier sedan 2007. Jag undervisar arabiska och modern arabisk litteratur. Jag studerade i Frankrike och fick min doktorsexamen i arabiska i 2008 vid universitetet Sorbonne-Nouvelle (Paris III).

Undervisning

Jag undervisar arabiska och modern arabisk litteratur på grund och avanceradnivå

Forskning

Mitt forskningsområde är narratologi i modern arabisk litteratur. Jag fokuserar på berättartekniker i arabiska romaner. I detta område har jag producerat forskning om början av romanen på ett antal verk som tillhör olika trender från 1900-talet. Jag har också forskat om exil litteratur samt om representationen av despotiska figurer i nutids arabisk litteratur. Mitt nuvarande projekt handlar om skildring av begravningsplatser i modern arabisk litteratur. Detta projekt inkluderar romaner och noveller från 1900-talet och senare. Analysen är baserad på olika teoretiska inriktningar till exempel en semiotisk analys  (diskurs och berättartekniker som avser rumsskildringen i den litterära texten) samt de sociala och religiösa aspekter som gäller död, begravningsritualer och begravningsplatser i Mellanöstern.