Profiles

Michael Tärnfalk. Foto: Björn Dalin

Michael Tärnfalk

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för socialt arbete
Telefon 08-674 74 55
E-post michael.tarnfalk@socarb.su.se
Besöksadress Sveavägen 160, Sveaplan
Rum 423
Postadress Institutionen för socialt arbete 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är lektor i socialt arbete med särskild inriktning mot rättsvetenskap. Mitt avhandlingsämne behandlade socialtjänstens yttranden i straffprocessen för unga lagöverträdare.

Jag har gått vidareutbildning i nätverksarbete, samtalsmetodik och lösningsfokuserat socialt arbete. Jag har haft regelbunden handledning av utbildade psykologer, psykoterapeuter och familjeterapeuter under 10 års tid som socialsekreterare.

Jag har genomgått egen klassisk jungiansk psykoterpi, symboldrama enligt Jaques Lacan samt familje- och gruppsamtal.

Tidigare erfarenheter av socialt arbete

Jag har mellan åren 1982-2000 arbetat inom många olika delar av offentlig sektor med utsatta barn och unga, bland annat som barnskötare på fritidshem med barn med särskilda behov, på barnkoloni, på fritdsgård, danslärare och behandlingsassistent på § 12hem samt socialsekreterare. Jag arbetade mellan åren 1990 - 2000 som socialsekreterare med utsatta barn och unga, deras familjer och nätverk i Stockholms socialförvaltning, på Fryshusets högstadieskola, och som handledare åt ett ungdomsprojekt som drevs av brandmän inom Stockholms brandförsvar med kriminella tonårskillar. Jag har varit kontaktperson inom socialtjänsten för tonårskillar och tonårsflickor och övervakare för vuxna som dömts för våldsamt beteende.

Forskning

Mina intresseområden rör barn och unga som lagövertrdare, socialtjänstens arbete med barn och unga lagöverträdare och hur socialtjänsten och påföljdssystemet har förutsättningar för att samverka och förändringar av samhällets sätt att hantera barn och unga som misstänks för och döms för brott.

Detta intresse rör både lagstiftningens och juridikens roll i det sociala arbetet och på vilket sätt socialarbetare har tillräckliga redskap för att bedriva professionellt socialt arbete som kan leda till godtagbara resultat för både klienter och samhället.

Jag är också intresserad av att föra ut relevant forskning till det praktisks sociala arbetet. I den ambitionen skriver jag f n en lärobok för förlaget Natur och Kultur om hur socialtjänsten kan skriva Professionella yttranden som är en av socialtjänstens centrala uppgifter när barn som fyllt 15 år misstänks för brott.

Senast uppdaterad: 28 maj 2018

Bokmärk och dela Tipsa