Profiles

Teresa Elkin Postila. Fotograf: Niklas Björling.

Teresa Elkin Postila

Adjunkt, Doktorand

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
E-post teresa.elkin.postila@buv.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 21A
Rum 328
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Doktorand

Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning

Undervisning

  • Förskoledidaktik med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling, 12 hp

  • Early Childhood Education Focusing on Science and Education for Sustainability, 12 credits (ECTS)

  • Förskoledidaktik med inriktning mot matematik och teknik, 12 hp

Forskning

Avhandlingsprojekt

Preliminär titel: (O)ändligt vatten - förskolebarns och forskares kollaborativa engagemang i miljöfrågor

Syftet med avhandligen är att utforska vatten som specifik aktör tillsammans med förskolebarn i deras egna miljöer/praktiker, med specifikt fokus på miljöfrågor. Arbetet bidrar även till att utveckla former för barns medverkan i samhälleliga och naturvetenskapliga miljöfrågor som rör vatten.

Nyckelord

posthumanism, nymaterialism, metod, metodologi, miljöfrågor, vatten

Handledare

Anna Palmer (Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet)

Linnea Bodén (Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet)

Ämne

Förskoledidaktik

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 5 mars 2021

Bokmärk och dela Tipsa