Profiles

Teresa Elkin Postila. Fotograf: Niklas Björling.

Teresa Elkin Postila

Adjunkt, Doktorand

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
E-post teresa.elkin.postila@buv.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 21A
Rum 328
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Doktorand

Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning

Undervisning

  • Förskoledidaktik med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling, 12 hp

  • Early Childhood Education Focusing on Science and Education for Sustainability, 12 credits (ECTS)

  • Förskoledidaktik med inriktning mot matematik och teknik, 12 hp

Forskning

Avhandlingsprojekt

Preliminär titel: (O)ändligt vatten - Att forska om miljöfrågor tillsammans med förskolebarn

I avhandlingsprojektet involveras förskolebarn som medforskare i syfte att undersöka hur samhälleliga miljöfrågor gällande vatten kan beforskas vetenskapligt tillsammans med barn.

Avhandlingen undersöker möjlighetsvillkoren för förskolebarns delaktighet i forskning, utvecklingen av praktiknära forskningsmetodologi och vilken kunskap om miljöfrågor som produceras i forskning tillsammans med barn.

Nyckelord

posthumanism, neomaterialism, metod, metodologi, miljöfrågor, vatten

Handledare

Anna Palmer (Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet)

Linnea Bodén (Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet)

Ämne

Förskoledidaktik

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 18 februari 2021

Bokmärk och dela Tipsa