Profiles

Thomas Florén

Vik. universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Sociologiska institutionen
E-post thomas.floren@sociology.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10, paviljongen mellan C och D
Rum B 894
Postadress Sociologiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Thomas Florén och doktor i sociologi och disputerade 2010 med avhandlingen Talangfabriken: Om organisering av kunskap och kreativitet i skivindustrin. Han är även lektor i Ljud- och musikproduktion vid Högskolan Dalarna och ordförande i forskarnätverket Mirac (mirac.se) 

Undervisning

Thomas undervisar för närvarande bland annat på följande kurser: 

Organisation och arbete vid Stockholms Universitet

Entreprenörskap vid Högskolan Dalarna 

Vetenskaplig uppsats, kandidatnivå vid Högskolan Dalarna

Vetenskaplig teori och metod vid Högskolan Dalarna

Forskning

Efter Hultsfred, kulturella enprenörer i spåren efter festivalen. Projektet är tvårigt och finansierat av Kampradstiftelsen. Projektet kommer bland annat resultera i en antologi vilken kommer att publiceras under första halvåret 2017. För mer info se www.efterhultsfred.se

Icke verbal kommunikation i studio. Projektet är i initeringsfasen och finansierat av KIG på Högskolan Dalarna. I projektet studeras relationen mellan producent och artist i studio med aspekter som på hur förtroende och samverkan etableras, hur kommunikation sker i den speciella miljö som en inspelningstudio utgör. Speciellt fokus riktas mot ickeverbal kommunkation som exempelvis ansiktsuttryck, gester, kroppsspåk men även hur asymteriska relationer mellan exempelvis en känd producent och en debuterande artist hanteras. Under projektets första år (2016) har tre pilotstudier genomförts under inspelningsessioner. Sessionerna har spelats in med kameror i studion och materialet har sedan kodats och analyserats. Vidare har även uppföljande djupintervjuer genomförts med producenter. Under hösten 2016 kommer ytterligare finansiering sökas för att utveckla projketet vidare. Projektet leds av Thomas Florén och Johnny Wingstedt.

Senast uppdaterad: 27 juni 2018

Bokmärk och dela Tipsa