Profiles

Kerstin Thomson

Kerstin Thomson

Forskare

View page in English
Arbetar vid Företagsekonomiska institutionen
E-post kerstin.thomson@sbs.su.se
Besöksadress Kräftriket hus 24, Roslagsvägen 101
Postadress Företagsekonomiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Om mig

Kerstin Thomson är verksam vid redovisningssektionen på Företagsekonomiska institutionen, Stockholm Business School. Kerstin har tidigare arbetat på SAS och UD.

Kerstin är intresserad av redovisning och verksamhetsstyrning, speciellt värdeskapande. I avhandlingen "Styrning och samhällsvärde - en studie med exempel från museivärlden" (2017) studeras hur divergerande föreställningar om samhällsvärde tar sig uttryck i New Public Management och Public Value Management. Avhandlingen, som är en monografi, indikerar att inslag från de båda styrkoncepten kan kombineras och komplettera varandra i ett värdeskapande som omfattar en utvidgad krets av intressenter, och med hänsyn tagen till hållbarhet och framtida generationer.

Licentiatuppsatsen ”Aktivitetsbaserad styrning – ett värdeskapande bidrag i service managementutveckling?” handlade om processbaserade styrformer och möjlig tillämpning i hotellbranschen.

För närvarande är Kerstin engagerad i ett forskningsprojekt inom Akademin för ekonomistyrning i staten. (se länk).

Publikationer

Listade i Stockholms universitets publikationsdatabas. (se länk)

Senast uppdaterad: 30 januari 2019

Bokmärk och dela Tipsa