Profiles

Eva Tiby

Eva Tiby

Professor emerita

View page in English
Arbetar vid Kriminologiska institutionen
E-post eva.tiby@criminology.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C, plan 6
Rum C 612
Postadress Kriminologiska institutionen 106 91 Stockholm

Undervisning

Professor Eva Tiby undervisar, eller har undervisat, på de flesta kurser som institutionen ger.

Förekommer mest inom fälten Viktimologi, Metod och Didaktik. Bland annat genom kurslitteratur, senast 2014 med studiehandboken Kriminologi (red. Mellgren & Tiby).

På meritlistan finns pris från Kriminologiska ämnesrådet (2006 och 2010),  samt Stockholms universitets pedagogiska pris 1998.

Forskning

Forskningen har fokuserats på frågor om Processrätt (jur lic 1994),  Brottsprevention (fil lic 1997) och Hatbrott (fil dr 1999).

För närvarande pågår samarbete med kollegor från Umeå, Stockholm och Malmö i ett projekt som mynnar ut i boken Perspektiv på Hatbrott, 2014.

Vidare arbetar jag på ett material om polisanmälda antisemitiska hatbrott tillsammans med Lena Roxell.

Den sk tredje uppgiften, att informera och kommunicera med omvärlden, representeras av återkommande externa utbildningar, föredrag och kurser. Detta har bl a uppskattats av Brottsoffermyndigheten, som förärade mig myndighetens pedagogiska pris 2010.

Publikationer

1 Tiby, E (1990): Women and Crime in the Urban Environment. I Wikström PO (ed.) Crime and Measures Against Crime in the City. BRÅ rapport 1990:5 s 101-133.

2 Tiby, E (1991): Kvinna och rädd? I Wiklund G (red.) Rädslan för brott. BRÅ rapport 1991:2, s 13-26.

3 Tiby, E (1993): Domarjäv. Licentiatuppsats i processrätt, 375 s. Juristförlaget, Stockholm.

4 Brå PM (1994):Våld mot kvinnor i nära relationer. BRÅ PM 1994:4, 67 s.

5 SOU (1995). Manlig homosexuell prostitution. Delbetänkande för Prostitutionsutredningen, SOU 1995:17, 76s

6 Folkhälsoinstitutet (1996): Hat, hot & våld mot homosexuella kvinnor och män. En pilotstudie i Stockholm. Folkhälsoinstitutet. Rapport 1996:84 (med Ingrid Lander), 152 s.

7 Olsson, M & Tiby, E (1998): Lokala problembilder. Nyckelinformanters syn på brott, sociala problem och åtgärder i åtta förorter till Stockholm. Licentiatuppsats, 205 s.

8 Tiby, E (1999): Hatbrott? Homosexuella kvinnors och mäns berättelser om utsatthet för brott. Doktorsavhandling, Kriminologiska institutionen, Nr 1, Stockholms universitet, 283 s.

9 Tiby, E (2000): De utsatta. Brott mot homosexuella kvinnor och män. Folkhälsoinstitutet, rapport 2000:3. (Populärversion av 8).

10 Tiby, E (2001): “Hate Crimes Against Gays and Lesbians in Sweden” I: International Review of Victimology, vol 8, no 2, pp.217-243.

11 Lander, I, Pettersson, T & Tiby, E (red.) (2003) Maskuliniteter, femininiteter och kriminalitet. Genusperspektiv på svensk kriminologi. Studentlitteratur, Lund.

12 Pettersson, L & Tiby, E (2003) ”Gäst hos verkligheten” I:  Lander, I, Pettersson, T & Tiby, E (red.) (2003) Maskuliniteter, femininiteter och kriminalitet. Genusperspektiv på svensk kriminologi. Studentlitteratur, Lund, s. 71-105.

13 Pettersson, T & Tiby, E (2003): ”Skapande och återskapande av prostitution.” I: Lander, I, Pettersson, T & Tiby, E (red.) (2003) Maskuliniteter, femininiteter och kriminalitet. Genusperspektiv på svensk kriminologi. Studentlitteratur, Lund, s 211-235.

14 Pettersson, T & Tiby, E (2004): “The Production and Reproduction of Prostitution” I: Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, vol 3, No.2, 2002, pp 154-172.

15 Tiby, E (2004): ”Offer för homofobiska brott.” I: Lindgren, M, Pettersson, K-Å, Hägglund, B (red.) Utsatta och sårbara brottsoffer. Jure förlag, Stockholm, s 179-199.

16 Tiby, E (2005): ”Vem vinner och vem försvinner? – Från händelse till hatbrott?” I: Seppänen, M (red) Kärlekens Pris, Atlas förlag, Stockholm, s 42-57.

17 Roxell, L & Tiby, E (red.) (2006): Frågor, fält och filter. Kriminologisk metodbok. Studentlitteratur, Lund.

18  Tiby, E (2006): ”Ungas utsatthet och rädslor med egna ord.” I: Roxell, L & Tiby, E (red.) Frågor, fält och filter. Kriminologiska forskningsmetoder,  Studentlitteratur, Lund, s 85-117.

19  Tiby, E (2006): ”Aktivister och trafikanter – reflektioner över två observationsstudier.”  I: Roxell, L & Tiby, E (red.) Frågor, fält och filter. Kriminologiska forskningsmetoder,  Studentlitteratur, Lund, s 41-84.

20 Tiby, E (2006): Homofobiska hatbrott i Sverige. Forum för Levande Historia

21 Tiby, E (2007):  “Constructions of Homophobic Hate Crimes: Definitions, Decisions, Data. I: Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, vol 8, No.2, 2007, pp 114-137.

22 Tiby, E  (2007): En bra fråga. Definitioner & validitet vid studiet av hatbrott. I: Festskrift till Henrik Tham. Brott i välfärden. Om brottslighet, utsatthet och kriminalpolitik. Red: von Hofer & Nilsson, Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet, s 385-404.

23 Tiby, E (2009).  Homophobic Hate Crimes in Sweden: Questions and Consequences. In. Iganski, P (ed.) (2009): The Harms of Hate Crime,  p 43-68.

24 Tiby, E (2009): Stranger Danger or Fear of the Near?  Narratives on sexual abuse and fear. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, vol 10, No 2, 2009, p 144-160.

24 Tiby, E (2010): Hatbrott, monster, mönster & möjligheter. I: Deland, Hertzberg & Hvitfeldt: Det vita fältet. Samtida forskning om högerextremism. Opuscula Historica Upsaliensis 41, Uppsala universitet.

26 Tiby, E (2010): Mobbningen i skolan var värst. Unga hbt-personers upplevelser av utsatthet för hatbrottshändelser. Ungdomsstyrelsen, rapport februari 2010:2. Hon, hen, han.  En analys av hälsosituationen för homosexuella och bisexuella ungdomar samt för unga transpersoner.

27 Tiby, E (2011): Homofobi  och verklighet. I: Borgström, E (red): Den moderna homofobin. Charlie by Kabusa, s 52-69.

28 Tiby, E (2011): Hatbrott och legalstrategier, möjligheter och risker. I: Lernestedt & Tham,  (red.) Brottsoffret och kriminalpolitiken. Norstedts Juridik, Stockholm, s 201-216.

29 Tiby, E (2012): Islamofobiska hatbrott mot barn. I: Heber, Tiby & Wikman (2012): Viktimologisk forskning. Brottsoffer i teori och metod. Studentlitteratur, Lund, s 271-294.

30 Heber, A, Tiby, E & Wikman, S (2012)(red): Viktimologisk forskning. Brottsoffer i teori och metod. Studentlitteratur, Lund.

31 Mellgren, C & Tiby, E (2014) (red.): Kriminologi – En studiehandbok. Studentlitteratur, Lund.

 

 

Senast uppdaterad: 7 februari 2018

Bokmärk och dela Tipsa