Profiles

Tilda maria Forselius

Tilda-Maria Forselius

Timlärare

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
E-post tilda.maria.forselius@buv.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 21A
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Fil.dr i litteraturvetenskap. Arbetar som timlärare.

Undervisning

  • handledare för förskollärarstudenter som skriver examensarbeten
  • examinator av examensarbeten 
  • seminarielärare i text- och bildanalys

Forskning

Forskningsområden: genrelitteratur (bland annat flickböcker, tidskrifter, personliga brev och brevformen i litteraturen)
Nyckelord: textanalys, genus, normer, retorik, historisk kontext

Senast uppdaterad: 27 juli 2019

Bokmärk och dela Tipsa