Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tine RostgaardProfessor

Om mig

Nyheter

FORTE har bevilliget 4.980.000 Skr. til at jeg tilsammans med blannt andre Elin Peterson (SU), Neda Agahi, Johan Fritzel (båda Karolinska Institutet), Jolanta Perek-Bialas (Krakow Universitet) och Virpi Timonen (Dublin University), skal undersöke varför är vissa personer motståndskraftiga när de möter motgångar sent i livet och andra inte? Detta är et mixed-methods och komparativt projekt om psykosocial motståndskraft i senlivet.

Tidligere har jag tilsammans med Elin Peterson och Marta Szebehely fått 992 000 kronor från Forte för en systematisk litteraturöversikt om äldreomsorg och COVID-19. Studien genomföras under 2021, se mere här

Forskning

Jeg har en PhD i komparativ velfærdsanalyse og specialiserer mig i analys av omsorg som politik och praksis, herunder äldreomsorg. Jeg jobbar med kvalitative och kvantitative metoder.

Forskningsområder:

  • Äldreomsorg, rehabilitering, demografi och sund aldring
  • Governance og styring, implementering, innovation, co-production, tillidspolitik og -relationer, private-public partnership, forbrugerisme, velfærdsprofessioner
  • Formal/informal omsorg och omsorgsarbete
  • Omsorgsbetinget livskvalitet (ASCOT metoden), kvalitet av omsorgen och kvalitetssystemer, kvalitet i omsorgsarbejdet, velfærdsindikatorer
  • Familiepolitik, foräldreledighet, dagpasning
  • Kvalitative och kvantitative metoder, herunder vignetter, survey, RTC, observationer och interviews
  • Komparativ metode och analys