Profiles

profilepic1

Tove Henriksson

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Kulturgeografiska institutionen
E-post tove.henriksson@humangeo.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 8
Rum X333
Postadress Kulturgeografiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är doktorand i geografi med inriktning mot kulturgeografi. I mitt avhandlingsarbete undersöker jag kreativa industriers globala produktionsnätverk, med fokus på musikindustrin och konsthantverk.

Min doktorandtjänst ingår i H2020 finansierade EU-projektet Cicerone 2019-2023. Projektet genomförs tillsammans med Thomas Borén och Dominic Power och åtta andra partneruniversitet i Europa. Om Cicerone.

Innan jag påbörjade min forskarutbildning i Stockholm har jag studerat vid Uppsala universitet mellan 2013-2019 och har kandidatexamina i kulturgeografi och konstvetenskap och en mastersexamen i kulturgeografi.

Undervisning

Jag undervisar på följande kurser:

Swedish Geography 7,5 hp

Essay on Swedish Geography 7,5 hp

Senast uppdaterad: 6 mars 2020

Bokmärk och dela Tipsa