Profiles

Willhammar

Tom Willhammar

Forskare

View page in English
Arbetar vid Institutionen för material- och miljökemi
E-post tom.willhammar@mmk.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 16 C
Rum C 568
Postadress Institutionen för material- och miljökemi 106 91 Stockholm

Om mig

Tom Willhammar är forskare vid Institutionen för material- och miljökemi, Stockholms Universitet. Han är utbildad civilingenjör i kemiteknik med inriktning mot material- och polymerkemi från Lunds Universitet (examen 2008) och doktor i strukturkemi från Stockholms Universitet (2013). Han forskade som Postdoc för Prof. Sara Bals vid EMAT, Belgien, innan han 2016 återvände till Stockholm som forskare.

 

Forskning

Min forskning kretsar kring elektronmikroskopi, elektrondiffraktion och hur de kan tillämpas för strukturkarakterisering av material.

Nycklar för att förstå egenskaper hos nya material ligger ligger inbäddade i dess strukturer. Elektronmikroskopi ger oss unika möjligheter att studera dessa strukturer från mesoskalan ner till atomnivån. Mitt huvudsakliga forskningsintresse ligger i att utveckla och tillämpa nya metoder inom elektronmikroskopi såsom 3D elektrondiffraktion, svepelektrondiffraktion och avbildning för karakterisering över längdskalor. Jag studerar en rad olika typer av material med fokus på cellulosabaserade system, zeoliter och MOFs.

Min forskning bygger för närvarande huvudsakligen på två projekt:

  • "Den kristallina nanostrukturen hos cellulosa framträder genom svepelektrondiffraktion" finansierad av Vetenskapsrådet (2020-2023)
  • "Ett mångfacetterat verktyg för framtidens elektronmikroskopi" från Stiftelsen för Strategisk Forskning (2019-2021).

 

Undervisning

Jag föreläser kursen "Elektronmikroskopi för materialkarakterisering" (KZ7016).

Senast uppdaterad: 17 juni 2021

Bokmärk och dela Tipsa