Profiles

Mattias Tydén

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Historiska institutionen
Telefon 08-674 71 01
E-post mattias.tyden@historia.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D, plan 9
Rum D 869
Postadress Historia 106 91 Stockholm

Om mig

Docent, lektor, studierektor lärarutbildning i historia

Forskning

Forskningsinriktning

Med fokus på svensk 1900-talshistoria har min forskning bland annat handlat om rasismen som idé och politik (t.ex. steriliseringspolitik), välfärdsstatens tidiga problematik, migration och flyktingfrågor, och förhållningssätt i Sverige till Förintelsen. För närvarande skriver jag en bok, tillsammans med Urban Lundberg, om rättighetstänkandets förändringar under 1800- och 1900-talen, med utgångspunkt i det svenska justitieombudsmannasystemet. Tillsammans med Annika Berg och Urban Lundberg har jag också inlett ett forskningsprojekt om det svenska internationella biståndets framväxt efter andra världskriget.

Vid sidan om min nuvarande arbetsplats vid Stockholms universitet, där jag disputerade 2002, har jag varit forskare och lärare vid Centrum för multietnisk forskning vid Uppsala universitet, Institutet för Framtidsstudier och Avdelningen för historia vid Linköpings universitet.

Nyckelord: politisk historia, välfärdsstaten, socialpolitik, rasism, migration, rättigheter, bistånd

Forskningsprojekt

Världen som arbetsfält: Svenskt bistånd under tre decennier (Vetenskapsrådet)

 

Senast uppdaterad: 4 april 2019

Bokmärk och dela Tipsa