Stockholms universitet

Vera YllnerDoktorand

Om mig

Jag är doktorand vid Institutionen för socialt arbete.

Jag är anknuten till Barnrättscentrum - ett forskningscentrum vid Juridiska institutionen med fokus på barns rättigheter och rättsliga frågor som rör barn.

Undervisning

Jag undervisar huvudsakligen i offentlig rätt och familjerätt på jurisprogrammet, både på grundnivå och på avancerad nivå. Därutöver undervisar jag i juridik på socionomprogrammet. 

Forskning

Mitt avhandlingsprojekt är rättsvetenskapligt och rör barns kontakter med närstående personer under placering inom den sociala barnavården. 

Jag är en del av forskargruppen i projektet Barnets färd genom den sociala barnavården.

Forskningsprojekt