Stockholms universitet logo, länk till startsida

Per Anders WiktorssonUniversitetslektor

Om mig

Jag är lärare och forskare i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik.

Undervisning

Jag har en bred undervisningserfarenhet och har undervisat i allt från verslära och äldre litteratur till novellkonst och skrivandets praktiker.

Forskning

År 2010 disputerade jag på avhandlingen Den utvidgade människan. Om Eyvind Johnsons Krilontrilogi (Symposion), där jag studerar litteraturens villkor och funktion under andra världskriget mot bakgrund av svensk neutralitetspolitik. Därefter har jag publicerat en rad artiklar i olika ämnen.

Jag var (tills. med Ulf Olsson) redaktör för Allegori, politik, estetik. Texter om litteratur (Symposion, 2003) och (tills. med PO Mattsson) Eyvind Johnson. Porträtt (Eyvind Johnson-sällskapet, 2004). Två andra antologier som jag har varit redaktör för är Litteraturens arbetare (Ellerströms, 2013) och Tal, makt, vansinne (Symposion, 2014). År 2016 utgav jag en kommenterad volym med Eyvind Johnsons litteraturkritik i dagspress och tidskrifter: Kritik III. 1936–1946 (Ellerströms).

Under två år var jag redaktör för Tidskrift för litteraturvetenskap (2013-14).

För närvarande arbetar jag med en bok, "Bevakade individer. Makt, ordning och litteratur i svenskt 1800-tal", i vilken jag behandlar romaner av Cederborgh, Bremer, Almqvist, Flygare-Carlén och Strindberg.

Tillsammans med Magnus Öhrn driver jag forskninsprojektet Alkohol och berusning i svenska rocktexter från 1970- och 80-talen.

Jag ingår (tills. med Frida Beckman, Thomas Götselius och Caroline Haux) i ett projket om Litteratur och biopolitik inom ramen för Språk och makt  (2018 utsett till ett framtida forskningsområde av Humanistiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet).

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

 • Den utvidgade människan

  2010. Per Anders Wiktorsson, Ulf Olsson, Claes Ahlund.

  Avhandling (Dok)

  The aim of this dissertation is to understand the relation between a given literary work and the specific historical conditions under which it was written. Here, the conditions are those generated by World War II, the threats of Nazism, and the neutrality of Sweden, materialized as restrictions on the freedom of speech and press in Sweden during the war. These conditions are confronted and challenged by Eyvind Johnson’s Krilon Trilogy: the novels Grupp Krilon, 1941 [Group Krilon], Krilons resa, 1942 [Krilon’s Journey] and Krilon själv, 1943 [Krilon Himself].

  Methodologically, the discussion is informed by Foucauldian discourse analysis, the empirical framing of Johnson’s work is based on the sociology of literature, while different interpretative approaches are used for a detailed understanding of the text.

  With the protagonist, Johannes Krilon, as a point of departure, the dissertation analyzes how Johnson in his trilogy incorporates the historical conditions he is facing, and how he is forced both to adjust to them and to invent ways to negotiate, circumvent, and resist them. While Johnson has to observe the discourse of neutrality, he finds ways to make Krilon transcend these limitations by shaping him into a complex hero, constantly forming, re-forming and performing himself, reflecting upon his own shortcomings, and engaging in dialogic relations with his surroundings. In this flexibility, Krilon is construed as a trustworthy teller and provoker of the truth. The restrictions on the freedom of speech and the official politics of neutrality function as an incitement for the author to test the conditions he is writing under, which forces him into an aesthetic experimentation that includes both traditional and modernist strategies of writing, forming the trilogy into a parodical and allegorical machinery. As the central mode of the work, allegory enables Johnson to speak politically, while at the same time distancing his work from the contemporary realistic novel.

  Läs mer om Den utvidgade människan

Visa alla publikationer av Per Anders Wiktorsson vid Stockholms universitet