Profiles

Yulia Gradskova

Yulia Gradskova

Forskare

View page in English
Arbetar vid Historiska institutionen
E-post yulia.gradskova@historia.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D, plan 9
Rum 995
Postadress Historiska institutionen och Kulturvetarlinjen 106 91 Stockholm

Forskning

Forskningsområden

  • Genushistoria
  • Samtidshistoria
  • Globalhistoria
  • Rysslands social och kvinnohistoria med inriktning på etniska minoriteter
  • Muntlig historia

Pågående forskning

Jag är särskilt intresserad i samtidshistoria med fokus på kvinnoorganisationer, jämställdhet, postsocialismen och dekoloniala teorier. Jag har forskat om samarbete kring jämställdhet mellan nordiska länder och nordvästra Ryssland, Sovjetisk ”emancipation” av muslimska och icke-ryska kvinnor under 1920-talet samt om moderskap under Sovjettiden och barnomsorgspraktiker.

Mitt nuvarande forskningsprojekt vill undersöka Women's International Democratic Federation, WIDF, svenskt namn: Kvinnornas Demokratiska Världsförbund, och dess roll i det globala civilsamhällets utveckling under kalla kriget, 1955-1985.

Studien bidrar till tre viktiga områden:

  1. forskning om globala civilsamhällen under kalla krigets tid – genom att undersöka en global organisation, WIDF.
  2. forskning om postkoloniala och tredjevärlds kvinnorörelser – genom att undersöka den Sovjetinspirerade ”systerskapspolitiken” och dess följder.
  3. forskning om ”global governance” – genom att belysa komplicerade maktrelationer mellan deltagare i transnationella och globala organisationer.

Forskningsprojekt

The “Soviet Front” or an Alternative Global Civil Society? Women’s International Democratic Federation and the “Third World” (1955-1985)

Senast uppdaterad: 28 mars 2019

Bokmärk och dela Tipsa