Profiles

Ylva Spånberger Weitz. Foto: Rickard Kihlström

Ylva Spånberger Weitz

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för socialt arbete
E-post ylva.weitz@socarb.su.se
Besöksadress Sveavägen 160, Sveaplan
Rum 761
Postadress Institutionen för socialt arbete 106 91 Stockholm

Forskning

Barn och ungdomar i samhällsvård med särskilt fokus på skolerfarenheter och vuxenblivande. Kvalitativa intervjuer och narrativ metod.

Handleder gärna inom

Handleder gärna uppsatser med olika typer av kvalitativ metod, företrädesvis inom området barn och unga.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2017. Åsa Backlund, Sara Högdin, Ylva Spånberger Weitz. Skolsocialt arbete, 15-20
  • 2017. Susanne Severinsson, Ylva Spånberger Weitz. Skolsocialt arbete, 101-112
  • 2017. Åsa Backlund, Sara Högdin, Ylva Spånberger Weitz. Skolsocialt arbete, 221-230
  • 2011. Ylva Spånberger Weitz (et al.).

    Avhandlingens syfte är att fördjupa kunskapen om skolsituationen för barn och ungdomar i samhällsvård samt att fördjupa kunskapen om de processer varigenom de unga finner vägar genom skolan och samhällsvården mot ett självständigt liv som unga vuxna. Studien har genomförts i fem svenska storstadskommuner. Materialet består huvudsakligen av upprepade intervjuer med unga som själva har erfarenhet av att vara placerade i samhällsvård. Som en bakgrund genomfördes en kartläggande aktstudie gällande alla de ungdomar från dessa kommuner, som under 2003 hade placerats i samhällsvård. Intervjudeltagarna valdes ut från denna kartläggning. I analysen av intervjuerna användes en narrativ livsberättelseansats. Fokus i analysen har riktats både mot att förstå de ungas erfarenheter av att leva i skola och samhällsvård och mot att förstå hur de unga, genom sina berättelser, tolkar dessa erfarenheter och på så sätt skapar en meningsfull berättelse om sig själva och sina liv. Resultatet visar att livet i samhällsvård för de unga är präglat av utsatthet på flera nivåer. Socialtjänstakterna pekar mot ett samband mellan svårigheter i hemmet och svårigheter i skolan för de ungdomar som placerades i samhällsvård. Livsberättelserna synliggör hur skolan, familjen och samhällsvården utgör en komplex helhet i de ungas vardag och hur utsatthet inom någon av dessa praktiker därmed tenderar att spridas vidare i en process av överförd utsatthet. I sin kamp för att undkomma denna utsatthet navigerar de unga mot arenor där de kan finna hemmatillhörighet, det vill säga en upplevelse av att förstå och ”höra hemma” i en socialt delad vardagsverklighet. Ett viktigt redskap i de ungas strävan efter hemmatillhörighet är deras förståelsearbete, det vill säga det kontinuerliga tolkningsarbete varigenom de – inom ramen för socialt delade hemmatillhörigheter – knyter ihop sina erfarenheter till en sammanhängande förståelse av sig själva och sina liv.

  • 2012. Ylva Weitz. När samhället träder in, 237-254
Visa alla publikationer av Ylva Spånberger Weitz vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 10 oktober 2019

Bokmärk och dela Tipsa