Börja forska

Är du en nyfiken person som drivs av att lära och veta mer? Trivs du i den akademiska miljön? Utbildning på forskarnivå är en unik möjlighet att stanna upp, ställa frågor, hitta svar och försöka förstå ett ämne på djupet.

Doktorand i luktlabb. Foto: Roland Fredriksson/Stockholms universitet
I luktlabbet. Foto: Roland Fredriksson/Stockholms universitet.
 

Du som har avlagt examen på avancerad nivå och dessutom uppfyller vissa andra särskilda behörighetskrav (se studieplanen), kan efter särskild ansökan bli antagen till forskarutbildning i psykologi. Utbildningen skall normalt omfatta fyra års studier på heltid. Den slutar med en doktorsexamen.

Totalt omfattar utbildningen 240 högskolepoäng och består av en kursdel (90 högskolepoäng) och en avhandlingsdel (150 högskolepoäng). Studierna innehåller ett grundligt och krävande kunskapsinhämtande baserat på självstudier samt deltagande i seminarier och kurser. Under studietiden får du vetenskaplig handledning. Avhandlingen är ett vetenskapligt arbete som försvaras offentligt vid en disputation. Inför disputationen spikas avhandlingen på en särskild tavla i våra lokaler i Albano (och elektroniskt i DiVA, det Digitala Vetenskapliga Arkivet).

Avhandlingsarbetet omfattar 2 1/2 års heltidsstudier och utgör den viktigaste och avgörande delen av forskarutbildningen.

Mer information om forskarutbildningen i psykologi

 

Kontakt

Om du har frågor kring utbildningen så kan du vända dig till studentexpeditionen eller studierektor enligt nedan.

Letar du efter en lämplig doktorandanställning att söka hittar du Stockholms universitets sida med lediga doktorandplatser här.

Doktorandplatser vid Stockholms universitet

Studentexpedition - Forskarnivå
Studierektor - Forskarnivå
På denna sida