Psykologi är vetenskapen om tankar, känslor och beteenden. Den beskriver olika processer inom individer men också mellan individer. Inom psykologi studerar du människan dels som biologisk varelse, dels som social varelse.

Psykologi som vetenskap handlar om ett systematiskt utforskande av människors upplevelser och beteenden. Utgångspunkten är att människor är både en biologisk, social och kulturell varelse som söker mening och tolkar sig själv och sin situation i världen. Psykologiforskare samverkar i växande utsträckning med företrädare för andra vetenskaper så som neurovetenskaper, molekylärgenetik, farmakologi, psykiatri, lingvistik, antropologi, pedagogik, ekonomi etc.

Här har vi samlat ytterligare beskrivningar och definitioner av psykologin som vetenskapligt forskningsområde.

Vad är psykologi?

Parterapi. Foto av SHVETS production från Pexels.

Arbets- och organisationspsykologi

Person vid skrivbord med dator, mobil, anteckningsbok och lattemugg. Foto: Firmbee från Pixabay.

Biologisk psykologi

Forskare diskuterar en fmri-bild av hjärnan. Foto: Jens Olof Lasthein

Klinisk psykologi

Terapeut med klient (genrebild). Foto: Sozavisimost från Pixabay

Kognitiv psykologi

Ordmoln i form av en hjärna. Bild av John Hain från Pixabay

Perception och psykofysik

Ljudas i naturen. Foto: Östen Axelsson

Personlighets-, social- och utvecklingspsykologi

Ungdomar i ring på gräsmatta som visar händer och fötter med grönmålade naglar. Foto: Pixabay