Allmänna seminarieserien, med Anders Sand

Seminarium

Datum: onsdag 21 september 2022

Tid: 14.00 – 15.00

Plats: Mötesrum Tranbär, Albano (preliminärt)

Onsdag 21 september, kl 14-15: Biträdande lektor Anders Sand, fil.dr, vid Enheten för logopedi, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, talar om "Evaluating and meta-analyzing clinically relevant benefit on the individual patient level".

Anders Sand, porträtt (privat)
Anders Sand (privat)

Seminariet äger rum onsdag den 21 september 2022, kl. 14-15, preliminärt i mötesrum Tranbär, Hus 4, plan 3, Albano.

Språk: Seminariet kommer vid behov att hållas på engelska.

Läs mer om Anders Sand


Abstract

A challenge in treatment studies is knowing who, if anyone, improved to a clinically relevant degree and who had post-treatment outcomes on a "good" level (e.g., got cured).

Such patient-level evaluations must be based on clinical insight, not abstract statistical benchmarks. Once in hand, we can use patient-level evaluations to estimate what proportion of patients will have similar treatment outcomes in the future.

As a proof of concept in my post doc, I applied this approach on studies evaluating speech-language treatment for children born with a cleft palate. We extracted 343 individual patient data from 19 studies. Clinicians evaluated individual treatment outcomes and we summarized the literature using meta-analysis and mixed effects logistic regression. The meta-analytical estimate was that about 75% of patients improve to a clinically relevant degree during treatment, but only 21% have a speech production on a level of peers after treatment. The inter-study dispersion in treatment effects was large, but age at treatment was a key factor related to better treatment outcomes. This work can be found at 10.1044/2021_JSLHR-21-00367

Avdelningen för kognitiv psykologi ansvarar för dagens seminarium.


Om Allmänna seminarieserien

Institutionens forskningsavdelningar samarbetar i Allmänna seminarieserien, där nationella och internationella forskare inbjuds att tala om aktuella forskningsämnen. Seminarierna äger rum onsdagar kl. 14-15, tillsvidare fortsatt i eller med stöd av Zoom. Extraseminarier kan förekomma på andra dagar och tider, bl a halvtidsseminarier i forskarutbildningen.

 

Psykologiska institutionens Nyhetsbrev

Vi har ett nyhetsbrev där information om Allmänna seminarieserien ingår. Dessutom får du kort information om andra aktuella evenemang och nyheter från Psykologiska institutionen. Nyhetsbrevet skickas ut från adressen kommunikation@psychology.su.se

Anmäl dig till e-postlistan och bli en av ca 700 som får nyhetsbrevet direkt till din inbox en gång i månaden under terminstid.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer om Stockholms universitets personuppgiftsbehandling