Disputation: A Workplace Prevention Program for Problem Gambling

Disputation

Datum: fredag 31 mars 2023

Tid: 09.15 – 12.00

Plats: Hörsal 4, Albano

Jonas Rafi disputerar den 31 mars 2023 på sin doktorsavhandling med titeln "A Workplace Prevention Program for Problem Gambling".

Avhandlingsframsida (detalj)
Avhandlingsframsida (detalj)

Disputationen äger rum fredag den 31 mars, kl. 09:15 i Hörsal 4, Albano, Stockholm.

Opponent: Professor Anders Håkansson, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet.

Handledare: Professor Per Carlbring, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, och professor Petra Lindfors, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Full information i DiVA

Läs mer om Jonas Rafi