Disputation: Intimate relationships and olfaction

Disputation

Datum: fredag 4 februari 2022

Tid: 10.00 – 12.00

Plats: Hörsal 3, hus 2, Albano, samt i Zoom

Anna Blomkvist disputerar den 4 februari 2022 på sin doktorsavhandling med titeln "Intimate relationships and olfaction: Body odors, adult attachment, and romance".

Avhandlingsframsida Blomkvist, detalj
Avhandlingsframsida, detalj

Disputationen äger rum fredag den 4 februari, kl. 10.00 i Hörsal 3, Hus 2, Albanovägen 18, Stockholm.

Du kan även ta del av disputationen online i form av ett Zoom-webinar med mötes-ID 63406676532.
stockholmuniversity.zoom.us/j/63406676532

Opponent: Professor Ilona Croy, Friedrich Schiller University Jena.

Handledare: Professor Pehr Granqvist, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Disputationen kommer att hållas på engelska.

Full information i DiVA

Läs mer om Anna Blomkvist