Disputation: Olfaction and prejudice

Disputation

Datum: torsdag 25 augusti 2022

Tid: 10.00 – 12.00

Plats: Hörsal 4, Hus 2, Albano och online i Zoom

Marta Zakrzewska disputerar den 25 augusti 2022 på sin doktorsavhandling med titeln "Olfaction and prejudice: The role of body odor disgust sensitivity and disease avoidance in understanding social attitudes".

Avhandlingsframsida (detalj)
Avhandlingsframsida (detalj)

Disputationen äger rum torsdag den 25 augusti, kl. 10.00 i Hörsal 4, Hus 2, Albanovägen 18, Stockholm, och online i Zoom – länk kommer att läggas upp här några dagar före disputationen.

Språk: Engelska

Opponent: Docent Sandra Soares, University of Aveiro, Portugal.

Handledare: Professor Jonas K. Olofsson, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, och docent Liuzza Marco Tullio, Magna Graecia University of Catanzaro, Italien.

Full information i DiVA

Läs mer om Marta Zakrzewska