Disputation: The psychophysics of human echolocation

Disputation

Datum:

fredag 10 december 2021

Tid:

09.00 – 11.00

Plats:

Lärosal 24, Albanovägen 12, plan 2

Carlos Tirado Aldana disputerar den 10 december 2021 på sin doktorsavhandling med titeln "The psychophysics of human echolocation".

Avhandlingsframsida, detalj
Avhandlingsframsida, detalj

Disputationen äger rum fredag den 10 december klockan 9.00 i Lärosal 24, Hus 4, plan 2, Albanovägen 12.

Opponent: Professor Daniel Västfjäll, Linköpings universitet.

Handledare: Professor Mats Nilsson, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Disputationen kommer att hållas på engelska.

Full information i DiVA

Forskningsämne