Halvtidsseminarium i psykologi, med Shanshan Xiao

Seminarium

Datum: fredag 14 april 2023

Tid: 10.00 – 12.00

Plats: Seminarierum Jordgubbe

Fredag 14 april, kl. 10:00–12:00: Doktorand Shanshan Xiao, Psykologiska institutionen, talar om och diskuterar sitt avhandlingsarbete med titeln "Effect of Intranasal Oxytocin and Genetic Variations on Brain Regions with a high density of Oxytocin-related Genes Expression" i ett så kallat halvtidsseminarium.

Shanshan Xiao
Shanshan Xiao

Halvtidsseminariet äger rum fredag den 14 april 2023, kl. 10:00–12:00 i mötesrum Jordgubbe, Albano, Hus 4, plan 3.

Seminariet kommer att hållas på engelska.

Granskare:
Professor Jonas Olofsson (senior)
Doktorand William Fredborg (junior)

Handledare:
Professor Håkan Fischer, Psykologiska institutionen
Docent Kristoffer N. T. Månsson, Karolinska Institutet

Läs mer om Shanshan Xiao
 

Abstract

Oxytocin is a neuropeptide that plays a crucial role in human physiology and social behavior. It can enhance social sensitivity, promote social information processing, and facilitate social behavior such as mother-infant bonding, cooperation, and group affiliation. Oxytocin is primarily produced by neurons in the hypothalamus, allowing for central and peripheral release. It has the capacity to be transported to numerous brain areas and be released from these regions over extended periods of time.

However, the way by which oxytocin acts on the brain is not yet fully understood. Recently, researchers suggested that brain regions densely populated with oxytocin receptors might play a central role in intranasal oxytocin’s action mechanism.

In this half-time seminar, we will present our latest findings about the age-dependent influence of intranasal oxytocin administration on resting-state functional connectivity within oxytocin receptor-enriched brain regions. Additionally, we will discuss the effects of genetic variants within oxytocin pathway genes on brain structure and resting-state functional connectivity between regions abundant in oxytocin-related genes expression and other brain areas.

Avdelningen för biologisk psykologi ansvarar för dagens seminarium. Kontaktperson är Håkan Fischer.
 

Om Allmänna seminarieserien

Institutionens forskningsavdelningar samarbetar i Allmänna seminarieserien, där nationella och internationella forskare inbjuds att tala om aktuella forskningsämnen. Seminarierna äger rum onsdagar kl. 14-15 i Albano om annat ej anges, med eller utan stöd av Zoom. Extraseminarier kan förekomma på andra dagar och tider, bl a halvtidsseminarier i forskarutbildningen.
 

Psykologiska institutionens Nyhetsbrev

Vi har ett nyhetsbrev där information om Allmänna seminarieserien ingår. Dessutom får du kort information om andra aktuella evenemang och nyheter från Psykologiska institutionen. Nyhetsbrevet skickas ut från adressen kommunikation@psychology.su.se

Anmäl dig till e-postlistan och bli en av över 700 som får nyhetsbrevet direkt till din inbox en gång i månaden under terminstid.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer om Stockholms universitets personuppgiftsbehandling