3 nya miljoner till Fatigue-projektet för forskning om postcovid

Vetenskapsrådet fördelar 50 miljoner till forskning om postcovid och 3 av dessa går till docent Anna Andreasson och Fatigue-projektet, som är en longitudinell studie på långvarig komplicerad trötthet.

För bättre individanpassade insatser vid långvarig komplicerad trötthet finns ett behov av att utforska likheter och skillnader avseende biopsykosociala sårbarhets- och vidmakthållandefaktorer och konsekvenser.

I denna studie tar vi ett samlat grepp och undersöker inflammationsmarkörer, nutritionsstatus, psykologiska faktorer (t ex långvarig stress, neuropsykiatriska tillstånd) i en longitudinell studie på patienter med fatigue (post-covid, kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS) och utmattningssyndrom).

ClinicalTrials.gov NCT04955587

Fatigue-kohorten: En longitudinell studie på långvarig komplicerad trötthet

Läs mer om Anna Andreasson
 

Valnötter. Foto: NickyPe från Pixabay.
Foto: NickyPe från Pixabay.

 

Tema
Forskningsprojekt