Annual Report 2022

Psykologiska institutionens forskare har under 2022 publicerat 324 alster varav 284 är artiklar i vetenskapliga tidskrifter, enligt publikationsdatabasen DiVA. Uppdaterad 20 januari.

Nu kan du söka publikationer inom Annual Report 2022 i publikationsdatabasen DiVA.

Annual Report 2022 innehåller när detta skrivs den 20 januari 2023 totalt 324 publikationer jämfört med 325 st för 2021 och 303 st för 2020, som var det första året som inkluderade Stressforskningsinstitutets publikationer. Av de 324 publikationerna är 45 artiklar fortfarande "Epub ahead of print" för 2022 (4 st för 2021). En trend är att konferensbidragen nu långsamt börjar komma tillbaka "efter" pandemin, 24 st under 2022 mot 13 st under 2021.

DiVA-publikationer 2020-2022

Motsvarande siffror för 2021 är idag 270 artiklar, 9 böcker, bokkapitel eller redaktörskap, 1 rapport, 13 konferensbidrag och 5 doktorsavhandlingar. Enligt DiVAs filterfunktion (under ”Avgränsa sökresultat” till vänster om träfflistan) är 283 av dessa vetenskapliga artiklar, 9 böcker eller bokkapitel, 1 rapport, 24 konferensbidrag och 6 doktorsavhandlingar.

Siffrorna ser alltså helt likvärdiga ut, men om man tar höjd för alla artiklar som är Epub ahead of print (publicerade online, men ännu ej fått volymnummer/motsv. – de kommer alltså återkomma i DiVA som publicerade under 2023) så ser vi en nedgång i antalet artiklar och en mindre uppgång i antalet konferensbidrag. De senare är helt frivilliga att lägga in i DiVA, då de inte ger samma publikationspoäng som vetenskapliga artiklar, men antyder att konferensdeltagande i någon form är i tilltagande igen efter pandemin.

Språkmässigt är 315 av bidragen från 2022 på engelska, 7 är på svenska, och 1 vardera på franska och italienska.

Statistiken för avdelningarna kan vara något missvisande, särskilt då forskare som hör till Stressforskningsinstitutet enstaka gånger även har sekundär affilliering till forskningsavdelning (i regel biologisk psykologi, men i ett par fall arbets- och organisationspsykologi. Men så här ser det ut i DiVA (mer än en avdelning kan förekomma i samma publikation):

  • Stressforskningsinstitutet: 117
  • Personlighets-, social- och utvecklingspsykologi: 48
  • Klinisk psykologi: 71
  • Arbets- och organisationspsykologi: 34
  • Perception och psykofysik: 24
  • Biologisk psykologi: 23
  • Kognitiv psykologi: 13

Även 2022 var Per Carlbring vår flitigaste forskare att publicera sig, med 34 publikationer, följd av Petra Lindfors (19), Hugo Westerlund (16), Gustav Nilsonne (13), Mats Lekander (10), Karin Lindqvist (10), Jakob Mechler (10) och David Forsström (9).

Trevlig läsning!

P.S. Är du själv forskare på institutionen och hittar fel eller saknar några bidrag så kontakta institutionens DiVA-administratör så rättar vi till det!