Brev till alla våra studenter: Undervisning på plats och möjlighet till distans

Här kommer ett viktigt meddelande om institutionens undervisning och examination under VT 2022.

Som du säkert sett har Folkhälsomyndigheten och Regeringen presenterat en plan för möjliga åtgärder i tre steg. "Steg 1" gäller från och med den 8 december och innebär att "lärosäten ska ha fortsatt undervisning på plats men undvika större samlingar".

Distansstudier - Videomöte på laptop och temugg.
Foto: Chris Montgomery på Unsplash.

Fortsatt gäller att kursansvariga lärare kan erbjuda hybrid- eller distansundervisning där de bedömer det lämpligt och möjligt (till exempel på tillämpade och kliniska inslag är det inte alltid möjligt utifrån upplägget på undervisningen/handledningen att genomföra den med hybrid/på distans). Vi är förstås fortfarande måna om att minska risken för smittspridning och samtidigt tillgängliggöra undervisningen.

Fortsatt gäller givetvis att studenter och anställda ska stanna hemma om de känner sig sjuka, även vid lindriga symtom.

Vid storföreläsningar på kursen Psykologi I gäller distansundervisning i terminsdel A och B.

Om Folkhälsomyndigheten och Regeringen aktiverar plan "Steg 2" eller "Steg 3" kommer ytterligare kursmoment, eventuellt med kort varsel, att behöva bedrivas på distans. Du kommer då att få direkt information från kursansvarig lärare.

Observera att information om undervisningsformerna på kursen kommer att framgå av kursanvisningar och schema.

Håll dig uppdaterad via institutionens och universitetets webb!

Hälsningar
Psykologiska institutionens studierektorer
 

Läs mer

Information om vårens undervisning VT22 (60 Kb)  (Ovanstående brev som PDF)

Covid-19 – Stockholms universitets information till studenter och medarbetare