Brev till våra studenter: Återgång till undervisning på plats - när och hur?

Psykologiska institutionens studierektorer har skrivit ett brev till alla våra studenter om hur vi successivt återgår till undervisning på plats under höstterminens andra halva 2021.

Stockholms universitet uppmanar alla studenter och anställda som kan att vaccinera sig.
Vaccinera dig mot covid-19 på Frescati: Region Stockholm erbjuder drop in-vaccination mot covid-19 i Studenthuset, Frescati campus. Samtliga studenter är välkomna att vaccinera sig utan tidsbokning.
Läs mer här

Hej alla studenter!

Här kommer ett viktigtd meddelande om institutionens beslut angående återgång till undervisning och examination på plats under terminsdel C och D, HT21 (dvs andra halvan av höstterminen, med start 1 november).

 

Angående återgång till undervisning på plats

Huvudregeln är att undervisning sker på plats under terminsdel C och D i höst.

Kursansvariga lärare kan erbjuda hybrid- eller distansundervisning där de bedömer det lämpligt och möjligt (t.ex. på tillämpade och kliniska inslag är det inte alltid möjligt utifrån upplägget på undervisningen/handledningen att genomföra den med hybrid/på distans).

Stanna hemma vid symtom

Vi är förstås fortfarande måna om att minska risken för smittspridning och samtidigt tillgängliggöra undervisningen. Fortsatt gäller givetvis att studenter och anställda ska stanna hemma om de känner sig sjuka, även vid lindriga symtom.

Undantag

Undantag från huvudregeln om undervisning på plats gäller för Internationella masterprogrammet, där undervisning sker på distans alternativt hybrid höstterminen ut.

Även föreläsningar på Psykologi I måste fortsatt ske digitalt under hösten.

Vad gäller på din kurs?

Observera att information om undervisningsformerna på kursen kommer att framgå av kursanvisningar och schemat som publiceras senast en månad före kursstart.

Håll er uppdaterade via institutionens och universitetets webbplats!

Läsplatser i Albano, hus 4, plan 2. Foto: Henrik Dunér