Forskning om vittnesmål med Philip Gustafsson

På fredag den 26 maj disputerar Philip U. Gustafsson på sin doktorsavhandling med titeln "Retrieval effort and accuracy in eyewitness testimony".

Vittnesmål från ögonvittnen utgör vanligt förekommande bevismaterial i rättsfall, vilket för med sig såväl gott som ont. En stor fördel är att det underlättar dömandet av skyldiga gärningspersoner i rättsfall där fysisk bevisföring saknas. Samtidigt innebär minnets felbarhet att ögonvittnen kan missta sig i sin minnesåterkallning, vilket kan leda till att personer döms för brott de inte begått.

I sin avhandling har Philip försökt bidra till förbättringar av bedömningar gällande korrektheten i vittnens minnesåterkallelser, genom att undersöka sambandet mellan uttryck av ansträngning i minnesåterkallning och korrektheten i denna återkallning.

Hör Philip berätta mer i videon.

 


Läs mer om avhandlingen och disputationen