Fortsatt digital undervisning och examination i början av HT 2021

Undervisning och examination vid Stockholms universitet ska fortsätta att huvudsakligen bedrivas digitalt under första halvan av höstterminen 2021.

Från 1 juni påbörjas en gradvis öppning av Stockholms universitet gällande undervisning och examination. Varje institution bedömer möjligheten att bedriva viss verksamhet på plats redan under sommaren. Se nedan vad som gäller vid Psykologiska institutionen.

Från och med höstterminen kan de flesta moment utföras på plats om smittläget och vaccinationstäckning så tillåter. Undervisning för stora studentgrupper på plats i form av storföreläsningar etc. kommer dock att undvikas, särskilt i början av hösten.

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Salsundervisning Foto: Clément Morin, SU
Vi får vänta lite till på salsundervisning. Foto: Clément Morin
 

Vad gäller vid Psykologiska institutionen?

Undervisningen kommer huvudsakligen att ske digitalt i period A och B i höst, det vill säga under terminens första hälft. Undantag kan dock göras i mindre kursgrupper. Till exempel planeras campusundervisning på Psykoterapeutprogrammet och på Psykologprogrammets terapikurser på terminerna 7 till 9. Även vissa tentamenstillfällen kommer att kunna ske på plats för kurser i period A och B. Se kursanvisningar och schema vad som gäller för just din kurs, samt information som läggs ut på kursens Athena-sajt.

 

Inspelning av föreläsningar i Zoom

Vi får många frågor om inspelning av föreläsningar. Normalläget för kurserna på Psykologiska institutionen är att föreläsningarna inte spelas in. Även om kurserna under rådande omständigheter hålls på distans är det kurser som är anpassade efter närvaro vid varje enskilt tillfälle. För schema och specifik information om just dina kurser hänvisar vi till dina kurssajter i Athena. Håll dig regelbundet uppdaterad via dessa kanaler samt hemsidan.