Hälsovinster med att ha träd i sin närhet

Docent Cecilia Stenfors medverkar i radioprogrammet Nordegren & Epstein i P1 och pratar om betydelsen av tillgång till grönska. I inslaget från 7 juni kommenterar Cecilia Stenfors sambandet mellan gröna miljöer och psykisk hälsa.

Cecilia Stenfors, porträtt utomhus
Docent Cecilia Stenfors

Positiva effekter av att vara omgiven av grönska är till exempel att det ger skydd mot trafikbuller och luftföroreningar samtidigt som det bidrar till ett gott humör och verkar avslappnande. Cecilia Stenfors berättar vidare att forskning visar att växtlighet bidrar till återhämtning och konstaterar att grönska nära hemmet är viktigt för att må bra psykiskt och kan motverka depression.

Cecilia Stenfors slår även ett slag för att bevara gamla träd och berättar att forskning visar att vi uppskattar och dras till gamla träd. Dessutom är gamla träd viktiga för den biologiska mångfalden.

Lyssna på hela inslaget (29 min in i programmet)
 

Cecilia Stenfors berättar mer om betydelsen av gröna miljöer i våra städer för ökad hälsa och hållbarhet i DN (låst artikel)

Läs mer om Cecilia Stenfors