Huvudsakligen digital undervisning och examination under 2021

Undervisning och examination vid Stockholms universitet ska fortsätta att huvudsakligen bedrivas digitalt under vårterminen 2021 och preliminärt även under höstterminen 2021.

Stockholms universitet avvaktar centrala direktiv gällande undervisningens upplägg höstterminen 2021. Vi återkommer med närmare information så snart det är möjligt, dock senast två månader före terminsstart.

Salsundervisning Foto: Clément Morin, SU
Vi får vänta lite till på salsundervisning. Foto: Clément Morin


Vi får många frågor om inspelning av föreläsningar. Normalläget för kurserna på Psykologiska institutionen är att föreläsningarna inte spelas in. Även om kurserna under rådande omständigheter hålls på distans är det kurser som är anpassade efter närvaro vid varje enskilt tillfälle. För schema och specifik information om just dina kurser hänvisar vi till dina kurssajter i Athena. Håll dig regelbundet uppdaterad via dessa kanaler samt hemsidan.

Läs mer om Corona, och att arbeta och studera hemifrån