Inför höstterminen 2021

Måndagen den 30 augusti startar höstterminen 2021! Här hittar du information om allt som händer innan dess, och vad du behöver göra för att behålla din plats. Sidan är levande och uppdateras vartefter, så kom tillbaka då och då för uppdateringar!

Höstterminen 2021 börjar måndag den 30 augusti och slutar formellt den 16 januari 2022.

Konceptbild för Albano, hus 4 till vänster, hus 3 till höger
Konceptbild för Albano. De allmänna ytorna öppnas inte förrän vid terminsstart!

Antagning

Logga in och kontrollera din antagningsstatus på "Mina sidor" på antagning.se.

16 juli: Första antagningsbeskedet med svarskrav. Gå in på Mina sidor på antagning.se och svara om du fortfarande vill ha din plats.

(16 juli: Sen anmälan öppnar på kurser som har lediga platser.)

23 juli: Sista svarsdag!

29 juli: Det andra antagningsbeskedet publiceras. Se Mina sidor på antagning.se

27 augusti: Digitala välkomstdagen för nya studenter vid Stockholms universitet.

30 augusti: Höstterminen börjar!

September: Val av kurser att läsa inom Psykologi II - kurspaket och Psykologi II med inriktning mot PAO. Valet görs i lärplattformen Athena ca 1 vecka in på terminen.

 

Coronarelaterad information

Räkna med att undervisningen huvudsakligen kommer att ske online i e-mötestjänsten Zoom under den första halvan av höstterminen.

Kom ihåg att fortsatt vidta de åtgärder ansvariga myndigheter rekommenderar i form av handtvätt, fysiskt avstånd och att stanna hemma om du är sjuk. Studenter som uppvisar symtom kan komma att avvisas från campus.

Tvätta eller sprita händerna noga innan du använder datorsalar, Printomater och liknande.

För att se vad som gäller på just din kurs: Se kursanvisningar (finns under din kurs i Utbildningskatalogen, se Våra utbildningar), scheman och kurssajten i Athena.

Läs mer om Covid-19 för studenter och medarbetare

Vett och etikett i Zoom

 

Registrering med mera före terminsstart

Innan terminen startar ska du ha registrerat dig på den/de kurser du ska läsa. Om du inte registrerar dig i tid förlorar du din plats på kursen/kurserna. Vissa kurser har även ett informationsmöte före terminsstarten som du inte bör missa - eventuellt i e-mötestjänsten Zoom!

Vi skickar information om registrering med mera till den e-postadress som du angett på antagning.se. Vänligen tänk på att uppdatera din e-postadress så att informationen kommer fram.

Mer information om hur du registrerar dig och vad som gäller vid kursstarten för just din kurs/dina kurser hittar du på kurs- och utbildningssidorna i Utbildningskatalogen.

Psykologi I

Psykologi II / PAO-programmet termin 5

Psykologi III / PAO-programmet termin 6

Personal, arbete och organisation (PAO), termin 1 (se även terminsstartsinformation från Institutionen för pedagogik och didaktik)

Fristående kurser på avancerad nivå (hitta din/a kurs/er i listan)

Psykologprogrammet

Psykoterapeutprogrammet (PSPTU)

 

Nya lokaler i Albano

Du som läst vid Psykologiska institutionen tidigare får tänka om. När höstterminen startar så har vi flyttat till de helt nybyggda lokalerna i Albano, hus 4. Den undervisning som kommer att ske på universitetsområdet kommer huvudsakligen att äga rum i detta hus, men med reservation för att de största kursgrupperna även fortsättningsvis kan komma att ha sin undervisning i Frescati.

Kom gärna i god tid i början så att du hinner bekanta dig med lokalerna, utan att trängas. De allmänna ytorna öppnar dock först i anslutning till terminsstarten.

 

Reservantagning

Vi vet aldrig på förhand hur många reserver vi kommer att kunna ta in. Eventuella reserver kallas per telefon eller e-post tidigast den 16 augusti (24 augusti för fristående kurser). Om du står som reserv ska du inte närvara vid eventuellt informationsmöte eller liknande.

 

Programstudent

Du som redan läser på ett utbildningsprogram kommer att få information om registrering med mera inför höstterminen 2021 via e-post (till den e-postadress som finns registrerad i Ladok).

 

Omregistrering

Omregistrering sker endast i mån av plats. Skicka in ditt önskemål om omregistrering till expeditionen@psychology.su.se tidigast den 9 augusti. Ange fullständigt namn, personnummer och vilken kurs det gäller.

 

Omskrivningar

Läs mer om Anmälan till salstentamen på sidan Under utbildningen samt logga in på Ladok för studenter för att se om du har någon omtentamen som du kan anmäla dig till.

 

Kursinformation på kurshemsida och i Athena

Generell kursinformation, t ex kursplan, kursanvisningar med litteraturlista och länk till schema, finns på kursens sida i Utbildningskatalogen. Du hittar sidorna enklast via Våra utbildningar.

Som registrerad student hittar du kursmaterial och läraktiviteter i lärplattformen Athena. Där hittar du också schemat för de kurser du är registrerad på (under Innehåll=> Kursinformation=> Länk till schema). Även kommunikation mellan lärare och studenter sker i Athena. Ladda gärna ner appen "Itslearning" för snabb åtkomst till meddelanden och kursmaterial i din mobil.

Observera att du måste ha aktiverat ditt universitetskonto samt vara registrerad på terminens kurser innan du kan logga in i Athena och få tillgång till det material som finns där.

Gå direkt till Athena

Hjälp med Athena

 

Har du behov av särskilt stöd i studierna?

Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska stödformer för personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Stödet som erbjuds vid Stockholms universitet utgår ifrån dina individuella behov och syftar till att underlätta dina studier.

Din ansökan om stöd bör göras i god tid innan terminsstart då handläggningstiden kan variera.

Studera med funktionsnedsättning

 

Fler frågor?

Studievägledningen och studentexpeditionen har satt ihop en lista med vanliga frågor och svar som brukar dyka upp under sommaren. Frågorna är grupperade efter målgrupp; om du studerat hos oss tidigare, studerar nu, har sökt till våra utbildningar för första gången och så vidare, så fortsätt rulla ner på sidan om du inte hittar din fråga direkt!

Vanliga frågor under sommaren

 

Kontaktuppgifter

För övriga kontaktuppgifter, se sidan Kontakt.

 

Mer information om livet som (ny) student

En lyckad start, inklusive Välkomstaktiviteter vid Stockholms universitet.

Athena - Lärplattform där du som är registrerad på en kurs och har aktiverat ditt universitetskonto hittar schema, anvisningar, kursmaterial, inlämningsuppgifter med mera. Tips: Ladda ner appen "Itslearning" till din mobil/läsplatta och ha Athena med dig vart du än går. Finns för både iPhone/iPad och Android.

IT för studenter. Samlingssida om olika Studie- och stödsystem såsom Universitetskonto, Athena, Ladok för studenter, Schema, programvaror och licenser, trådlöst nätverk via Eduroam, datorsalar, med mera. Få support när du kör fast.

Livet som student - om studentkårer, bostäder, Infocenter, studieplatser med mera.

Studera vid universitetet - om universitetsbiblioteket, rättigheter och skyldigheter, stipendier med mera.